h

Prioriteitennota: Voorbarig besluit over windmolens

10 juli 2020

Prioriteitennota: Voorbarig besluit over windmolens

Foto: SP

De "prioriteitennota" is het opstapje naar de begroting die in het najaar wordt vastgesteld. een heikel punt is de mogelijk plaatsing van windmolens in de Lithse polder. Hoewel er nog geen inspraak is geweest en er geen besluit is genomen, stelt het college in de nota al vast dat er windmolens in onze polder moeten komen.

Een vreemde gang van zaken. Om die reden diende de SP samen met D66 een voorstel in om de bewuste passage uit de nota te verwijderen. Geen van de andere partijen in de gemeenteraad van Oss wilde daaraan meewerken.

Behalve over de windmolens heeft de SP zich onder meer sterk gemaakt voor het behoud van de Osse cultuur en het Verdihuis.

Lees hier het betoog van SP fractievoorzitter Jan Zoll en de verschillende berichten in de krant en D-Tv:

U bent hier