h

SP Oss in actie voor hoger minimumloon

26 juni 2020

SP Oss in actie voor hoger minimumloon

De FNV voert in 47 gemeenten actie voor een verhoging van het minimumuurloon naar € 14. Natuurlijk gaan de gemeenteraden daar niet over, maar we kunnen de werkende armen vanuit lokaal niveau wel een politieke steun geven. Dat doet Osse SP dan ook graag. Daarnaast is het ook van belang voor het welzijn van mensen in Oss met een laag inkomen en voor het terugbrengen van het aantal kinderen dat opgroeit in armoede.

SP-raadslid Janneke van der Leest riep in een motie het college op om bij het kabinet te pleiten voor een hoger minimumloon. In een gloedvol betoog riep ze de gemeenteraad op haar motie te steunen. VDG, CDA, VVD en D66 waren tegen en de motie werd daardoor helaas niet aangenomen.

Lees hier de motie met de bijbehorende achtergronden:

U bent hier