h

SP wil af van verhuurderheffing

1 mei 2020

SP wil af van verhuurderheffing

Foto: SP

De SP-afdeling Oss heeft brieven gestuurd naar de woningcorporaties BrabantWonen en Mooiland om te onderzoeken hoeveel geld zij moeten afstaan aan het rijk om te voldoen aan de verhuurderheffing. In verschillende steden van ons land, waaronder Leeuwarden, hebben B&W actie ondernomen om het Rijk te overtuigen dat de verhuurderheffing moet worden afgeschaft. De SP wil dat ook de gemeente Oss zich hierbij aansluit.

De verhuurderheffing is in 2014 ingevoerd om de staatsschuld te verlichten. Het is eigenlijk een extra belasting voor mensen die een huis huren. De SP is van meet af aan al tegen deze regeling geweest. Het is oneerlijk geregeld in ons land. Mensen die een huis kopen krijgen belastingvoordeel in de vorm van hypotheekaftrek maar mensen die een huis huren moeten (indirect) extra belasting betalen. Meer dan twee maanden huur gaat naar de staatsskas!

Het geld wat nu naar Den Haag gaat, kan beter besteed worden aan het onderhoud en verduurzamen van de woningen en aan de bouw van nieuwe sociale huurwoningen. Het verduurzamen is hard nodig om aan de klimaatdoelen te kunnen voldoen. Bovendien is er in Oss een grote achterstand in de bouw van nieuwe sociale huurwoningen.

 

U bent hier