h

SP start petitie sociale woningbouw

9 mei 2020

SP start petitie sociale woningbouw

Foto: SP

Iedereen moet wonen. Helaas is er een tekort aan woningen voor starters en voor mensen die afhankelijk zijn van een sociale huurwoning of een goedkope koopwoning. De komende jaren zullen er meer nieuwe woningen worden gebouwd. Steun daarom deze oproep van de SP aan de gemeente Oss en teken de petitie online. Naar de petitie

In Nederland zijn woningcorporaties de belangrijkste bouwers van sociale huurwoningen. Door veranderingen in wetgeving en invoering van de verhuurdersheffing en vennootschapsbelasting voor corporaties is het financieel steeds lastiger geworden voor corporaties om aan de toenemende vraag naar goedkope woningen te voldoen.

Behalve woningcorporaties hebben ook gemeentebesturen een belangrijke rol bij het bouwen van voldoende betaalbare woningen. Zo heeft de gemeente Oss prestatieafspraken gemaakt met woningcorporaties BrabantWonen en Mooiland Maasland. Daarnaast heeft de gemeente de Woonvisie 2020 vastgesteld. Daarin is vastgelegd dat in het stedelijk gebied van Oss en Berghem bij nieuwbouwprojecten er 30% sociale huurwoningen moeten komen. Buiten deze kernen gaat het om 20% sociale huurwoningen. Voor heel Oss moeten bij nieuwbouwprojecten 25% goedkope koopwoningen gebouwd moeten worden.

De praktijk is echter anders. Het afgelopen jaar zijn er in de gemeenteraad verschillende nieuwbouwprojecten aangenomen. De SP heeft zich in de gemeenteraad iedere keer volop ingezet om voldoende betaalbare woningen in de plannen op te nemen. Helaas wil de coalitie van VDG, VVD, CDA en BeterOss dat niet. Ondanks hun eigen Woonvisie 2020 en de prestatieafspraken met de corporaties worden er nauwelijks sociale huurwoningen en goedkope koopwoningen gebouwd.

De komende jaren zullen er meer nieuwe woningen worden gebouwd. Dat er dan wel voldoende goedkope woningen gebouwd worden is lang niet zeker. Steun daarom deze oproep van de SP aan de gemeente Oss:

  • Roep de Tweede Kamer en de regering op om de verhuurdersheffing en de vennootschapsbelasting voor woningcorporaties af te schaffen.
  • Houd je aan je eigen Woonvisie 2020 en de prestatieafspraken met de woningcorporaties.
  • Neem bij nieuwbouwplannen voldoende sociale huurwoningen en goedkope koopwoningen op.

Teken de petitie!

U bent hier