h

SP voor voortbestaan van DigiBuurt

5 maart 2020

SP voor voortbestaan van DigiBuurt

Foto: SP

De SP dringt er in de gemeenteraad bij de wethouder op aan DigiBuurt te blijven ondersteunen. Digibuurt is een organisatie die ouderen ondersteunt bij vragen over digitalisering tegen een kleine vergoeding. Zij vragen slechts een bijdrage (tegemoetkoming ) in de vaste lasten voor huisvesting.

In het BD van 2 maart jl. staat een bericht over de problemen betreffende de continuïteit van de DigiBuurt Oss.
Wederom een ontwikkeling waarbij de ouderen in Oss iets ontnomen gaat worden. Een zorgelijke ontwikkeling.
De SP heeft gelukkig door veel en vaak te roepen en te praten over het stoppen van Bewegen voor Ouderen kunnen voorkomen dat dit wegvalt.
In een tijd waarin de digitalisering steeds meer gemeengoed wordt, is het onze taak als gemeente om hierin mee te denken en zonodig te faciliteren.
De senioren in onze samenleving zijn niet opgegroeid met de moderne media terwijl zowel overheid als andere organisaties overgaan op digitale systemen en vaak op nauwelijks andere manieren te benaderen zijn.
DiGiBuurt was ooit een onderdeel van het RIGOM. Senioren konden tegen een kleine vergoeding hulp krijgen bij vragen over digitalisering.
Vanaf 2018, na de fusie van diverse organisaties naar één welzijnsorganisatie ”Ons Welzijn”, gaf Ons Welzijn aan DigiBuurt niet meer te willen faciliteren. De organisatie is toen (gelukkig voor de senioren) zelfstandig verder gegaan.
DigiBuurt voldoet aan een grote behoefte voor onze senioren. Mensen worden één op één begeleid waardoor men snel en goed resultaat kan zien. DigiBuurt heeft de beschikking over een grote groep enthousiaste vrijwilligers en voldoet aan een grote behoefte voor een doelgroep die graag wil en ook moet participeren in de digitale maatschappij.

 

U bent hier