h

Oss krijgt Walkwartier

2 februari 2020

Oss krijgt Walkwartier

Foto: SP

Oss krijgt een Walkwartier. Het voormalige V&D-pand verdwijnt en er komt een nieuw complex terug, compleet met bibliotheek en stadsarchief. SP-fractievoorzitter Jan Zoll gaf bij dit besluit een uitgebreide stemverklaring.

Het Walkwartier heeft voor zijn totstandkoming al de nodige reuring veroorzaakt in Oss. Voorafgaand aan de besluitvorming van vandaag zijn er verschillende beslissingen genomen waarmee wij, op zijn zachts gezegd, niet blij waren. De aankoop van het oude V&D-pand waar een hoofdprijs is betaald voor een afgeschreven gebouw met veel achterstallig onderhoud. De verplaatsing van cultuurfuncties naar het centrum, waarbij niet het belang van de cultuur maar de redding van het centrum het belangrijkste argument was. Deze beslissingen zijn een paar jaar geleden al gevallen. Bij die besluiten hebben wij toen tegen gestemd. Mocht we dit overdoen dan zouden we weer tegenstemmen. Maar deze gedane zaken nemen geen keer en omdat ook de SP vindt dat we met het centrum vooruit moeten, hebben we eind 2018 ingestemd met de voortgang van de verdere plannen.

Zijn alle zorgen en bezwaren hiermee voorbij? We moeten niet vergeten dat de plannen in de eerste plaats van belang werden geacht om het centrum te redden. Maar iedereen die met droge ogen beweert dat het Walkwartier en het UIThuis het centrum gaan redden is niet serieus te nemen. De situatie van de detailhandel in stadscentra is in heel Nederland niet goed. In kleine en grote steden neemt de leegstand toe. Of de aanwezigheid van een bibliotheek daar wat aan gaat veranderen weten we domweg niet. Is meer horeca nog mogelijk of is het verzadigingspunt al bereikt? We gaan het de komende jaren allemaal zien. Het maakt het alles bij elkaar wel een heel kostbaar experiment.

De kosten voor de realisatie van het Walkwartier zijn hoog. Een groot deel zit natuurlijk in de aankoop van het V&D-pand en de Strip. Het is altijd slikken als je de grondexploitatie bekijkt. Maar we weten ook dat bij nieuwe projecten binnen de bebouwde kom en zeker in stadscentra grondexploitaties voor een gemeente vrijwel nooit winstgevend te maken zijn. Voorheen hebben wij onze zorgen geuit over de hoge exploitatiekosten voor het UIThuis. De kosten voor de bibliotheek worden verveelvoudigd en daarmee maak je bibliotheek in de toekomst kwetsbaar. Bij een volgende economische crisis is de omvang of zelfs het voortbestaan van de bibliotheek of van de dependances in de dorpen mogelijk een aantrekkelijk dekkingsvoorstel. Wij zullen ons daar altijd tegen verzetten.

 

U bent hier