h

SP stemt tegen de begroting

7 november 2019

SP stemt tegen de begroting

Foto: SP

Op 7 november heeft de gemeenteraad de begroting voor de komende vier jaar vastgesteld. Het college van VDG, VVD, CDA en BeterOss heeft besloten om op een aantal voorzieningen voor mensen met een laag inkomen te bezuinigen. De SP vindt dat geen goed idee. De SP heeft een hele rij voorstellen ingediend om de bezuinigingen ongedaan te maken. Niet alle moties werden aangenomen, maar een aantal SP voorstellen werden wel aangenomen.

Zo stemde de collegepartijen tegen ons voorstel om het centrummanagement een adviserende rol te geven. Laagdrempelig ontmoeten is een belangrijk punt in het coalitieakkoord. Toch stemden de coalitiepartijen tegen ons voorstel om een visie te maken op laagdrempelig ontmoeten. Behalve de SP was de hele raad tegen ons voorstel om maatschappelijk vastgoed te behouden om verenigingen en andere organisaties beter aan gepaste huisvesting te kunnen helpen. De coalitiepartijen waren ook tegen onze voorstellen om meer sociale woningen te bouwen aan het Mr. Gielenplein in Berghem, de eigen bijdrage voor de Regiotaxi niet te verhogen, de gehandicaptenparkeerkaart niet duurder te maken, de draagkrachtnorm voor minima te verhogen naar 130% van het sociaal minimum en om de minimapas te handhaven.

Gelukkig werden een aantal van onze voorstellen en voorstellen die we samen met andere indienden wel aangenomen. Zo komt er een betere rol voor de Jongerenraad, blijven de Straatcoaches actief in Oss, wordt de Stichting Helpende Handen Oss financieel gesteund en wordt de bezuiniging geschrapt op de bijzondere bijstand individuele inkomenstoeslag.

De SP is het niet eens met de doorgevoerde bezuinigingen op sociale voorzieningen. Wij hebben daarom tegen de begroting gestemd.

Hieronder vindt u de ingediende moties en amendementen en  de eerste termijn van SP fractievoorzitter Jan Zoll:

U bent hier