h

Plemp de Stijbeemden en Lithse polder niet vol met windmolens

27 november 2019

Plemp de Stijbeemden en Lithse polder niet vol met windmolens

Foto: SP

In 2017 heeft de Osse gemeenteraad besloten om in 2050 een energie neutrale gemeente te zijn. Dit kan worden gerealiseerd door 50% te besparen op het energiegebruik, 25% van de duurzame energie buiten Oss te betrekken en 25% zelf duurzame energie op te wekken. Het college probeert nu in hoog tempo zonneparken mogelijk te maken in het Osse buitengebied. Daarnaast zijn er plannen voor tientallen windmolens in de Stijbeemden en de Lithse polder. De SP stelt een heel andere route voor.

Wij willen inzetten op de route van de landelijke zonneladder. Daarbij worden bij het opwekken van duurzame energie de natuur en landbouwgronden ontzien en ingezet op het benutten van bedrijven en bedrijventerreinen en bijvoorbeeld snelwegen en vuilstorten.

Voorkomen moet worden dat het Osse buitengebied wordt volgeplempt met windmolens en zonneweiden.

Ook ligt er een belangrijke taak voor het bedrijfsleven die verantwoordelijk is voor 83% van het electriciteitsgebruik en 54% van het gasgebruik in Oss.

De SP kiest met name voor zonne-energieprojecten omdat windmolens in Oss een onevenredig groot effect hebben op de natuur (weidevogels en overwinteraars als de kleine zwanen) en het unieke polderlandschap. Bovendien spelen er ook negatieve effecten op de gezondheid bij omwonenden door geluidsoverlast.  De SP steunt dan ook de groepen die bezwaar maken tegen nieuwe windmolens.

Om draagvlak te organiseren en te houden onder de bevolking is het belangrijk dat zij serieus worden betrokken bij de plannen en zullen profiteren van de productie van duurzame energie.

Als SP zullen we:

  • niet meewerken aan grootschalige windmolenparken in de Stijbeemden en de Lithse Polder en bewoners in hun verzet blijven steunen.
  • blijven strijden voor een eerlijke verdeling van lusten en lasten onder alle inwoners, bijvoorbeeld via een gemeentelijk energiebedrijf.
  • blijven ijveren om onze inwoners intensief en serieus te betrekken bij de energieplannen.
  • het bedrijfsleven blijven aanspreken op hun verantwoordelijkheid voor energiebesparing en het realiseren van windmolens en zonnedaken op bedrijfsterreinen.

Lees hier de hele notitie:

U bent hier