h

Zonnepanelen op scholen

14 september 2019

Zonnepanelen op scholen

Waarom hebben veel Osse scholen nog geen zonnepanelen? Het college van B&W in Oss heeft meerder malen te kennen gegeven op het vlak van energietransitie grote stappen te willen zetten. De scholen in Oss zouden als een voorbeeldfunctie moeten fungeren. Immers zij worden bezocht door de toekomst van Oss.
Recent hebben wij vernomen dat er scholen bestaan, die zelfs nog helemaal niets aan isolatie hebben gedaan….. Op de kaart van Nederland waar scholen op staan met zonnepanelen, is Oss een witte vlek.

Er bestaat een Scholen Energiebespaarlening, bedoeld om het verduurzamingsproces te versnellen. Daarvoor heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in samenwerking met de Rabobank en het Nationaal Energiebesparingsfonds gelden beschikbaar gesteld. Deze lening is landelijk beschikbaar tegen een aantrekkelijke rente voor alle scholen met een BRIN-nummer.
Het lijkt de SP de hoogste tijd dat ook de scholen in Oss hier werk van gaan maken. De SP heeft bij monde van raadslid Ans Broersen vragen gesteld aan de wethouders van onderwijs en energie om te bespoedigen dat ook in Oss de scholen een duurzaam energiebeleid gaan toepassen.

Hier de link naar de vragen:

U bent hier