h

Maak van Heesch-West een energiepark

5 september 2019

Maak van Heesch-West een energiepark

Foto: SP

De gemeenten Bernheze, Oss en Den Bosch zijn al meer dan 15 jaar bezig om een groot industrieterrein langs de A59 bij Heesch van de grond te krijgen. Maar de provincie trapte op de rem omdat Noordoost-Brabant al veel ongebruikte industriegrond heeft. Inmiddels hebben de drie gemeenten al 44 miljoen verlies geleden. De SP heeft een heel ander idee: stop met die tunnelvisie over bedrijventerreinen. Kijk wat Nederland écht nodig heeft. Maak van Heesch-West het grootste energiepark van Nederland!

Inmiddels hebben de drie gemeenten bijna 180 ha landbouwgrond gekocht. Daarvan mogen ze van de provincie maximaal 50 ha gebruiken voor het aanleggen van bedrijventerrein. De rest blijft voorlopig landbouwgrond of wordt gebruikt voor wegen, groen of waterberging. Om die 50 hectare te ontsluiten en bouwrijp te maken moeten de drie gemeenten nog zo’n 50 miljoen investeren. Met enig geluk draait het project dan onder de streep quitte. Los van die 44 miljoen, want dat verlies is al genomen.

Wat ze er voor terugkrijgen is ‘zeer grootschalige logistiek’. Ofwel in gewoon Nederlands: veel vrachtverkeer, extra kans op files op de A59 en toestroom van arbeidsmigranten. Verder: ‘het behandelen en verwerken van retourstromen in het kader van de circulaire economie’. Vooral in relatie tot de bouw. Dus in gewoon Nederlands: puinbrekers, grondverwerkers en sloopbedrijven. Of misschien wel een mestfabriek in het kader van de ‘kringlooplandbouw’.

Grootste energiepark van Nederland

De SP heeft een heel ander idee: stap af van die heilloze weg, luister naar de omwonenden en sluit aan bij datgene waar Nederland écht behoefte aan heeft, de productie van duurzame energie. Op die 180 hectare gemeentegrond past het grootste energiepark van Nederland: 150 hectare zonnepanelen. Dan blijft er nog 30 hectare over voor onderhoudspaden en om rond het hele blok een brede groenstrook aan te leggen. Goed voor de natuur en het zorgt dat niemand er last van heeft.

Om er een industrieterrein van te maken moet het bouwrijp worden gemaakt en moeten ontsluitingswegen richting Heesch en Nuland worden aangelegd. Daarvoor moeten de drie gemeenten nog ongeveer 50 miljoen investeren. Met dat geld kun je ook een zonnepark van 150 ha aanleggen. Doe je dat als gemeente zelf, dan kun je met behulp van SDE-subsidie een rendement halen van vier tot zes procent. Geld dat anders door projectontwikkelaars in de zak wordt gestoken. Dit geld kunnen de drie gemeenten gebruiken om hun inwoners te helpen bij de energietransitie: subsidie voor het isoleren van huizen en het omschakelen op elektrisch koken.

Waterstoffabriek

Met 150 ha zonnepanelen kun je ongeveer 150 MW aan elektriciteit opwekken. Plaats je daarnaast vier windmolens, dan komt er nog 18 megawatt bij. Ruim voldoende om een waterstoffabriek te laten draaien. Een deel van die waterstof zou gebruikt kunnen worden om de tankstations langs de A59, De Lucht en de Geffense Barrière, van waterstof te voorzien. Deskundigen verwachten dat het vrachtverkeer op afzienbare termijn zal overschakelen van diesel op waterstof. Wat overblijft kan met tankwagens worden vervoerd naar andere tankstations langs de Brabantse snelwegen. Zo loopt de regio voorop bij het omschakelen naar duurzaam wegtransport. Zónder uitstoot van fijnstof en zónder uitstoot van schadelijke stikstofgassen.

Legio voordelen

Een belangrijk voordeel van een zonnepark is dat het muisstil is en geen verkeersaantrekkende werking heeft. De landelijke rust in het gebied blijft behouden. Er komen geen extra files op de A59 of de uitvalswegen van Heesch of Nuland. Voordeel is ook dat de gemeenten Bernheze, Oss en Den Bosch een forse duit in het zakje doen bij het invullen van de energie-opgave die ze van het Rijk krijgen opgelegd in het kader van het klimaatakkoord. Zonder dat je op allerlei plekken, verspreid over het buitengebied, lelijke zonnevelden op landbouwgrond krijgt. Alles komt nu bij elkaar op één groot veld. Waarvan de gemeenten toch al hebben besloten dat het aan de landbouw wordt onttrokken.

Mocht Brabant met behulp van een waterstoffabriek kunnen zorgen dat het vrachtverkeer overschakelt van diesel op waterstof, dan komen er nog twee grote voordelen bij: minder uitstoot van fijnstof en dus een betere gezondheid voor automobilisten en omwonenden van snelwegen. En minder uitstoot van stikstof, dus minder schade aan de natuur. En minder bouwprojecten die moeten worden stilgelegd.

Maar het allerbelangrijkste voordeel is dat Oss, Den Bosch en Bernheze vijftien jaar lang geld gaan verdienen voor het vullen van een duurzaamheidsfonds. En daarmee hun inwoners financieel kunnen helpen om hun woning te isoleren en zo de energierekening omlaag te brengen.

U bent hier