h

Specialistische jeugdzorg in gevarenzone

1 augustus 2019

Specialistische jeugdzorg in gevarenzone

Foto: SP

De afgelopen dagen heeft de SP verontrustende verhalen gelezen over het schrappen van bedden in zware jeugdzorg in Noordoost-Brabant. Ook de zorgaanbieders zijn geschrokken over de te nemen maatregelen. Dit is voor jeugdigen en hun ouders die aangewezen zijn op specialistische jeugdzorg niet te begrijpen.

In 2015 is de regio  Noordoost-Brabant geconfronteerd met de opdracht om de jeugdzorgtaken als gemeente over te nemen met tegelijkertijd een korting van 15%. Meteen werden de instellingen dus op een achterstand gezet.
De afgelopen jaren was het een bijna onbegonnen klus om goede zorg te verlenen terwijl er tegelijkertijd bezuinigd moet worden. De gezamenlijke gemeenten moesten steeds bijplussen. Dat is prima als het de zaak ten goede komt.

Nu willen de wethouders met een voorstel komen om jaarlijks 10 miljoen euro minder aan gespecialiseerde jeugdzorg uit te geven. Dit met het argument dat zorg dichterbij huis altijd beter is dan gespecialiseerde residentiële jeugdzorg binnen een instelling.
De SP is van mening dat je nooit zomaar kan en mag bezuinigen op zorg als er nog geen alternatief is. De continuïteit van de zorg kan dan niet geboden worden. Maar tevens vindt de SP dat je niet kan en mag bezuinigen op het aantal bedden enkel en alleen om financiële redenen. De inhoud in de jeugdzorg moet leidend zijn en niet het geld.
De zorg is geen markt.

De SP weet dat er te weinig geld komt vanuit Den Haag voor jeugdzorg, maar dat mag nooit leiden tot deze voorstellen/beslissingen. De gezamenlijke gemeenten moeten nog harder aan de bel trekken in Den Haag voor voldoende middelen om de jeugdzorg-taak goed te kunnen uitvoeren.
SP raadslid Marie-Therese Janssen heeft vragen gesteld aan de verantwoordelijke wethouder.

U bent hier