h

BrabantWonen schrapt service in Sterrebosflat

23 juli 2019

BrabantWonen schrapt service in Sterrebosflat

Foto: SP

Afgelopen weken is de SP benaderd door bewoners en familieleden uit de Sterrebosflat in de Ruwaard. Een serviceflat, in eerste instantie gebouwd voor 55 plussers. Er is daar sprake van een slaapwacht, melding via een systeem zodat je kunt zien wie er voor de deur staat en er is een receptiefunctie. Voor bewoners en familie geeft dit juist een gevoel van veiligheid. Je kunt altijd een beroep doen op iemand bij een calamiteit. Net voldoende als je niet meer alleen thuis kunt wonen maar ook geen volledige zorg nodig hebt. Zoals een familielid aangeeft: “net genoeg om mijn moeder veilig en prettig te laten wonen, voor ons als familie voelt dat goed.”

Nu geeft BrabantWonen aan dat de zorg van BrabantZorg  gaat verdwijnen. Het meldpunt voor calamiteiten is elders onder gebracht. Bij navraag is nergens in de contracten te vinden dat BrabantWonen service moet verlenen. Wel betalen bewoners nu een bedrag van ongeveer 70 euro voor een aantal extra servicetaken. BrabantWonen heeft nu in samenspraak met BrabantZorg besloten om deze service te schrappen. Bewoners krijgen nu voorlichting over een nieuw oproepsysteem. Voor de aanschaf er geen keuze, BrabantWonen heeft al een bedrijf benaderd die het systeem levert. De kosten voor de bewoners variëren van 15 euro tot 22 euro per maand, de servicekosten worden verlaagd met gemiddeld 33 euro per maand.

Dit alles maakt dat er veel onrust en onduidelijkheid is  bij de bewoners. In de gemeenteraad zijn vragen gesteld maar de gemeente geeft aan geen partij hier in te zijn. Het probleem ligt  bij BrabantWonen. Wederom een voorbeeld van het verdwijnen van zorg voor onze ouderen ,vindt de SP.

De bewoners hebben zelf een handtekeningen actie gehouden en  ruim 220 handtekeningen opgehaald. Deze zijn overhandigd aan SP’er Jan van der Doelen (de luis in de pels van de BrabantWonen). Er zijn bespreking met BrabantWonen en de bewoners hoe het probleem opgelost gaat worden, maar de bewoners zijn er niet gerust op en hebben zorgen. Jan van der Doelen en de SP zal daar waar nodig de mensen ondersteunen.

U bent hier