h

Verwarring over kledinginzameling

10 juni 2019

Verwarring over kledinginzameling

Foto: SP

In Oss is afgesproken dat kleding die wordt ingezameld bestemd is voor het Kringloopbedrijf Oss. De laatste tijd verschijnen er steeds meer containers waarin andere organisaties kleding  verzamelen. Dat is verwarrend voor de inwoners van Oss en niet goed voor de Kringloopwinkel in Oss. Raadslid Marie-Therese Janssen heeft daarom de volgende vragen gesteld aan de verantwoordelijk wethouder.

Oss, 7 juni 2019

Er zijn in het verleden afspraken gemaakt over gebruikte kledinginzameling. De bedoeling was om de gebruikte kleding uit Oss zoveel mogelijk in de Kringloopwinkel te laten verwerken. Volgens onze informatie heeft de kringloopwinkel het alleenrecht voor het beheren en legen van de kledingcontainers. De SP hecht veel waarde aan de doelstelling van de Kringloop Oss: “Het scheppen van werkgelegenheid en scholingsmogelijkheden, in een veilige omgeving, voor mensen met een meer dan gemiddelde afstand tot de arbeidsmarkt.” Op de website van de Kringloop Oss staat vermeld dat inwoners textiel kunnen deponeren in een container in de buurt.

Regelmatig vinden we in onze brievenbussen zakken voor inzameling van gebruikte kleding. Deze zakken worden vervolgens opgehaald door diverse instanties. Tegelijkertijd verschijnen er de laatste tijd op diverse plekken in de stad Oss en de kernen kledingcontainers voor inzameling van gebruikte kleding, onder andere van ”De helpende hand”, niet te verwarren met de “Helpende Handen Oss.”

Deze containers staan o.a. in Geffen en in de wijk Ussen. Navraag leert dat containers die op eigen grond staan en waarvan de kleding niet naar de Kringloopwinkel gaan door de gemeente gedoogd worden. Nu blijkt dat ook dat kleding uit containers op publieke grond andere bestemmingen krijgen. De SP heeft vragen gekregen over de onduidelijkheid waar de kleding nu naar toe gaat en welke instanties er nu kleding in mogen zamelen. Tegelijkertijd komen er vragen over het beleid rondom vergunningen, toestemming en handhaving voor kledinginzameling.

De SP is van mening dat kleding uit de containers in Oss volgens de gemaakte afspraken naar de Kringloopwinkel in Oss moet gaan. De Kringloopwinkel is ingericht op het sorteren, herstel en verkoop van de ingezamelde kleding.

Naar aanleiding van onze bevindingen stel de SP stelt de volgende vragen:

  1. Bent u op de hoogte van de plaatsing van nieuwe inzamelingscontainers door één of meer  organisaties al dan niet van buiten Oss?
  2. Bent u het met de SP eens dat in eerste instantie de ingezamelde kleding uit Oss volgens gemaakte afspraken naar de Kringloopwinkel Oss moet gaan?
  3. Zijn er afspraken gemaakt met andere instanties die gebruikte kleding inzamelen? Zo ja met welke organisaties en wat is daarvan de reden?
  4. Bent u van plan om te gaan handhaven indien containers zonder vergunning geplaatst zijn en de inhoud niet voor de Kringloop Oss bestemd is?

Namens de fractie van de SP

Marie-Therese Janssen

U bent hier