h

SP wil dat grote daken en parkeerterreinen beter worden benut voor zonne-energie

12 juni 2019

SP wil dat grote daken en parkeerterreinen beter worden benut voor zonne-energie

Foto: SP

Uit een enquête van de ASN-bank blijkt dat 64% van de 21.000 deelnemers vindt dat zonneparken op grote daken de voorkeur hebben bij het opwekken van duurzame energie. 23% vindt windparken op zee het meest geschikt, 4% is voor zonneparken op land en 2% is voor windparken op land. De gemeente Oss is vooral bezig met windparken op land en dreigt nu ook toestemming te geven voor grote zonneparken in het buitengebied. De SP vindt dat de gemeente Oss beter naar de mensen moet luisteren en aan de slag moet met zonnevelden op grote daken. Ook parkeerterreinen en geluidswallen bieden goede mogelijkheden.

De SP vindt minister Ollongren en de Tweede Kamer aan haar zijde. Die hebben onlangs aangegeven dat even pas op de plaats moet worden gemaakt met vergunningen voor zonneakkers en dat grootschalige zonnevelden op bedrijfsdaken, parkeerterreinen en geluidswallen de voorkeur hebben. Mooi voorbeeld is vliegveld Weeze, net over de grens bij Boxmeer, waar onlangs 7000 parkeerplaatsen zijn overkapt met zonnepanelen.

Bedrijven in Oss hebben best belangstelling voor zonnepanelen op hun dak. Inmiddels is aan 144 bedrijven subsidie toegezegd. Hiervan hebben tot nu toe slechts 26 bedrijven daadwerkelijk zonnepanelen geplaatst. De SP wil weten waarom die andere 118 nog niet zo ver zijn. Zijn er knelpunten? En kan de gemeente daar iets aan doen? En hoe kunnen al die andere bedrijven in Oss worden gestimuleerd om te bezien of hun dak of parkeerterrein geschikt is?

Ook wil de SP dat de gemeente Oss contact opneemt met Rijkswaterstaat om te bezien of de A50 en A59 kunnen worden benut voor grootschalige energie-opwekking door het plaatsen van geluidwerende zonneschermen.

Hieronder de vragen die de SP aan het gemeentebestuur heeft gesteld.

 

U bent hier