h

Fietsen in de stad

24 juni 2019

Fietsen in de stad

Foto: SP

De leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van het Osse stadscentrum ligt veel mensen na aan het hart. Er wordt veel over gesproken. De gemeenteraad heeft verschillende voorstellen aangenomen om maatregelen te nemen ter versterking van de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van het centrum.

Zo is er onder andere het besluit genomen om vanaf 1 juni het fietsen vanaf 11 uur in de ochtend tot na sluitingstijd van de winkels niet meer toe te staan. Handhaving zou in de maand juni plaatsvinden door middel van waarschuwingen. Vanaf 1 juli wordt er strenger gecontroleerd. Helaas constateren inwoners en winkeliers dat er in het centrum nauwelijks tot niet gehandhaafd wordt. Althans is het niet zichtbaar.

Het centrum van Oss is afgesloten voor autoverkeer. De palen die de toegangswegen blokkeren verzinken in de ochtend in het wegdek waardoor het centrum tot 11 uur bereikbaar is voor bevoorrading. Helaas is de paal die het centrum ter hoogte van de Molenstraat moet afsluiten al geruime tijd kapot. Het voetgangersgebied in het centrum van Oss is 24 uur per dag toegankelijk voor auto’s. Ook hier wordt niet gehandhaafd.

Als je op een  mooie zomerse dag aan het eind van de ochtend in de stad bent en op een terras zit komen er continu bevoorradingsauto’s, fietsers, brommers en motoren voorbij, ook langs de kinderen die rondom de terrassen op straat spelen. De winkeliers geven aan dat ook zij last hebben van verkeer wat de hele dag het centrum in en uit rijdt.

Reden genoeg voor SP raadslid Marie-Therese Janssen om de volgende vragen te stellen aan het college van B&W:

  1. Waarom wordt na veelvuldig bellen met de gemeente en verzoeken om de toegangspaal bij de Molenstraat te repareren niets gedaan?
  2. Waarom wordt er niet of nauwelijks gehandhaafd op de naleving van het fietsverbod en het verbod voor autoverkeer?
  3. Bent u het met de SP eens dat er serieus naar de klachten van de winkeliers geluisterd moet worden?
  4. Zo ja, wanneer gaat u beginnen met adequate handhaving?
  5. Zo ja, wanneer laat u de palen repareren die het centrum na 11 uur moeten afsluiten?

 

U bent hier