h

Den Bongerd weer terug?

22 juni 2019

Den Bongerd weer terug?

Foto: SP

Breed lachend kijkt Ton Siebers ons aan vanaf de foto bij het artikel over zijn pensioen in het Brabants Dagblad van donderdag 13 juni. Hoe bestaat het! Hij zou zijn ogen uit zijn hoofd moeten schamen. Hij maakte deel uit van de MR en stemde in met het sluiten van Den Bongerd.
In het artikel zegt hij: “Voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte is Den Bongerd gewoon de beste optie. Deze leerlingen onderbrengen in zogeheten koersklassen op reguliere scholen is de op één na beste optie.”

Hoe kan hij dan in ’s hemelsnaam met de sluiting hebben ingestemd? Het waren financiële overwegingen zegt hij.

Maar even zo vrolijk gaat hij ervan uit dat Den Bongerd wel weer over een paar jaar uit de as zal herrijzen. En dan geeft hij ook nog een sneer aan het actiecomité Bongerd moet Blijven.
Hij had zich beter met de MR kunnen aansluiten bij het actiecomité. En hij had moeten afdwingen dat docenten zich vrij mochten uiten. Dan had Den Bongerd nu nog bestaan!
Diverse docenten hebben contact opgenomen met het actiecomité. Zij waren het helemaal eens dat Den Bongerd moest blijven. Maar van bovenaf werd hun ten kennen gegeven dat ze zich absoluut niet mochten aansluiten bij de acties.
Meneer Siebers hoe veel geld kost het om een school te sluiten en vervolgens weer op te starten? Is dat efficiënt? Ondertussen zijn de Osse leerlingen de dupe.
Maar aan het eind van het artikel komt de aap uit de mouw. Hij blijft nog voorzitter van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de Carmelstichting, waar Den Bongerd onder valt. Als hij zijn nek voor de leerlingen had uitgestoken hadden ze wellicht iemand anders gekozen….

Ans Broersen
Lid van voormalig actiecomité Bongerd moet Blijven

 

U bent hier