h

Afscheid van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

6 juni 2019

Afscheid van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Foto: SP

Op 6 juni ontvingen alle raadsleden een email van de architect Maarten Willems waarin hij zijn vertrek aankondigt uit de Welstandskamer, de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en de gecombineerde Welstand-monumenten commissie. Directe aanleiding is de afschaffing van de verplichte Welstand door het college van B&W en de instemming daarmee door de meerderheid van de gemeenteraad.

De SP betreurt het vertrek van Maarten Willems uit de commissies, maar respecteert zijn besluit. Oss zal het deskundige advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit in het algemeen en van de Marten Willems in het bijzonder nog gaan missen.

In zijn afscheidsbericht geeft Maarten Willems nog een laatste advies aan de gemeenteraad over het ontwerp van het nieuwe Walkwartier. De fractie van de SP bedankt Maarten Willems en de andere leden van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit voor hun bevlogen inbreng en professionele begeleiding bij de stedelijke ontwikkeling van Oss.

U bent hier