h

12 windmolens voor Oss voldoende

22 juni 2019

12 windmolens voor Oss voldoende

Foto: SP

Honderden mensen bezochten de bijeenkomsten van de gemeente over de windmolenplannen in Oss in de Lithse polder. Er waren veel vragen en de nodige kritiek op de plannen. Zijn zoveel windmolens wel nodig? Wat betekent dit voor de natuur en het woongenot? Treffend verwoord door een van de aanwezigen: “We moeten wel iets doen, maar dit is te gek.”

De SP heeft een folder uitgedeeld op de bijeenkomsten met ook kritische kanttekeningen. De gemeente gaat uit van 80 windmolens. Minister Wiebes heeft aangegeven dat er in Nederland 2000 windmolens moeten bijkomen. Omgerekend voor Oss betekent dit 12 windmolens.

Het zou goed zijn als de gemeente Oss de zogenaamde zonneladder voor energie hanteert. Een landelijk afgesproken beleid. Dat betekent eerst zonnepanelen op daken van bedrijven, woningen, winkels en openbare gebouwen en op geluidwerende voorzieningen langs snelwegen. Windmolens zoveel mogelijk op industrieterreinen en langs autosnelwegen (A50-A59). En windmolens pas op landbouw- en natuurgronden als er geen andere mogelijkheden meer zijn.

Ook dient de Osse gemeenschap maximaal te profiteren. Dat betekent een gemeentelijk energiebedrijf voor een eerlijke verdeling van lusten en lasten. Verder dienen alle inwoners van Oss grootschalig bij de plannen betrokken worden.

 

U bent hier