h

Aarde, boer en consument verdienen beter

28 mei 2019

Aarde, boer en consument verdienen beter

Foto: SP

Op dinsdag 28 juni heeft de SP in Den Haag haar landbouwvisie aangeboden aan minister Schouten. Met dit stuk wil de SP antwoorden geven op een van de grote vragen van onze tijd: hoe we een veilige en diervriendelijke voedselproductie kunnen combineren met een rijke natuur en een leefbaar landelijk gebied. Voor de SP betekent dit afstand nemen van het systeem van schaalvergroting en wereldhandel en terug naar een ‘boerenlandbouw’ op een regionale schaal, met een fatsoenlijk inkomen voor de boer. 

Lees meer over dit onderwerp:

http://www.ddb.nu/nieuws/ddb/landbouwvisie-sp-aarde-boer-en-consument-verdienen-beter-sp-perspectief-voor-een-gezonde-landbouw/

https://www.boerderij.nl/Home/Achtergrond/2019/5/Eastermar-inspireert-SP-radicale-koerswijziging-bepleit-432835E/

U bent hier