h

SP stelt vragen aan minister over vergoeding Q-koorts patienten

6 mei 2019

SP stelt vragen aan minister over vergoeding Q-koorts patienten

Foto: SP

SP Tweede Kamerlid Henk van Gerven heeft schriftelijke vragen gesteld aan de minister van Medische Zorg en Sport (VWS) over het achterwege blijven van een vergoeding van ruim 200 slachtoffers van Q-koorts.

Schriftelijke vragen van het lid Van Gerven (SP) aan de minister van Medische Zorg en Sport (VWS) over het bericht ‘Ruim 200 slachtoffers van Q-koorts krijgen nog geen geld’.

1. Wat is uw reactie op het bericht dat ruim 200 slachtoffers van Q-koorts nog geen geld krijgen? 1)

2. Kunt u toelichten om welke redenen de aanvragen voor een tegemoetkoming van ruim 200 slachtoffers van Q-koorts zijn afgewezen? Kunt u tevens inzicht geven in de bezwaren die de basis vormen van de ongeveer 100 ingediende bezwaarschriften?

3. Herinnert u zich uw uitspraak ‘als een patiënt zich meldt en de dokter zegt dat de besmetting en de Q-koorts te relateren zijn aan de epidemie van de periode 2007-2011, dan denk ik dat een patiënt meegenomen moet worden voor dat gebaar van erkenning’? Wat is de stand van zaken van deze door u gedane toezegging? 2)

4. Bent u bereid de regeling voor Q-koortspatiënten met de nodige coulance uit te voeren?

5. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de unaniem aangenomen motie in de Tweede Kamer om te onderzoeken hoe de groep die aanmerking komt voor de tegemoetkoming kan worden uitgebreid met ten eerste mensen die al zijn gediagnosticeerd met chronische Q-koorts, QVS of een QVS-gelijkend ziektebeeld en voor 2007 en na 2011 besmet zijn, en ten tweede met mensen die na 1 oktober 2018 gediagnosticeerd zijn of de komende jaren nog gediagnosticeerd zullen worden met chronische Q-koorts, QVS of een QVS-gelijkend ziektebeeld, als gevolg van een eerdere besmetting ten tijde van de epidemie of in de aanloop dan wel nasleep ervan? 3)

  1. https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/2991475/Ruim-200-slachtoffers-van-Q-koorts-krijgen-nog-geen-geld
  2. http://parlisweb/parlis/77550e51-0031-44d6-a6e4-73db333e991a.pdf
  3.  Motie 25295 nummer 66. Dik-Faber, Van den Berg, Raemakers en Van Gerven over 25295, nr. 66 - Motie Dik-Faber c.s. over uitbreiden van de regeling met andere groepen gediagnosticeerden en nog te diagnosticeren mensen.

 

U bent hier