h

Wat is er aan de hand met onze Engel?

21 april 2019

Wat is er aan de hand met onze Engel?

Foto: SP

Als je de berichten in de media mag geloven staat de Groene Engel op de rand van een faillissement. Hoewel de situatie bij de Groene Engel zorgelijk is, lijkt een faillissement niet aan de orde. Afgelopen week kwam een rapport uit over de situatie bij de Groene Engel en werden voorstellen gedaan voor het herstel van het cultuurpodium. Hoewel de SP een groot deel van de analyse in het rapport onderschrijft zijn er een aantal gebeurtenissen waar vraagtekens bij te zetten zijn en die mogelijk bedreigingen kunnen zijn voor het voortbestaan van de Groene Engel. Om het één en ander beter te duiden wordt hier in het kort de situatie rondom de Groene Engel geschetst.

De Groene Engel kent een roerige geschiedenis. Het cultuurpodium is opgericht in de jaren 90. Van het begin af aan heeft de SP, die toen in het college van B&W zat, dit initiatief gesteund. Nadat het college met de SP was gevallen kwam begin jaren 2000 het voortbestaan van de Groene Engel door financiële problemen in gevaar. Het bleek dat de subsidie voor de Groene Engel aan de lage kant was, zeker in vergelijking met andere pop- en cultuurpodia in Nederland. Nog steeds vormt dit een belangrijke oorzaak voor de moeilijke financiële situatie. Toenmalig VDG wethouder Hans Boerboom koos er voor om de horeca tak van de Groene Engel te verkopen, een onverstandig besluit omdat dit bij veel cultuurpodia de kurk is waarop de organisatie drijft. Deze privatisering heeft de gemeente uiteindelijk veel geld gekost. Liefst had men het hele cultuurpodium toen al gesloten. Gelukkig kon het tij worden gekeerd en werd de Groene Engel ondergebracht bij Muzelinck. Van het begin af aan was dit een moeilijke combinatie, terwijl ook de verhoudingen tussen de commerciële horeca en het cultuurpodium vaak ronduit slecht waren. Na de verzelfstandiging van de Groene Engel en het faillissement van Solo en Duo, de uitbater van de horecatak, leken er betere tijden aan te breken voor de Groene Engel. Wat ging er daarna mis?

 

Het recente rapport laat zien dat het eigen vermogen en reserves van de Groene Engel, hoewel niet hoog, al een aantal jaren stabiel waren. Totdat een aantal betaalde medewerkers ziek werden en de Groene Engel niet verzekerd bleek voor de loonkosten van de zieke werknemers. Zo slonken de reserves en kwam men in de rode cijfers. Ingrijpen door de gemeente werd daarmee noodzakelijk. Met het rapport in de hand lijkt de gemeente hierin belangrijke stappen te zetten en lijkt een oplossing voor de problemen mogelijk. Er worden door de gemeente wel voorwaarden gesteld bij de geboden oplossing. Voor een belangrijk deel kan de SP meegaan met de voorwaarden: professionalisering van de organisatie, opstellen van meerjaren beleidsplannen en een goede toekomstvisie. De grote groep enthousiaste en zeer betrokken vrijwilligers is en blijft van essentieel belang voor de Groene Engel. Ook de samenwerking met de Lievekamp kan voor de Groene Engel goed uitpakken zonder dat er sprake is van een fusie of overname.

 

Is hiermee alles goed gegaan? Naar onze mening niet. Met de conclusie uit het rapport dat de subsidie aan de lage kant is vergeleken met andere vergelijkbare pop- en cultuurpodia in Nederland, wordt niets gedaan. De wijze waarop het gemeentebestuur zich openlijk heeft bemoeid met de personele bezetting van de Groene Engel vindt de SP getuigen van onbehoorlijk bestuur. Het bestuur van de Groene Engel en niet het college van B&W is verantwoordelijk voor de invulling van de verschillende functies. Het was chique geweest om de consequenties van het rapport voor het personeel door het bestuur te laten afhandelen.

 

In het weekend waarin het rapport naar buiten kwam was op D-TV een interview met onder andere wethouder Frank den Brok. Daarin gaf hij aan dat het niet uitgesloten kon worden dat het cultuurpodium op termijn uit het huidige gebouw moet verdwijnen. Tegelijkertijd viel er een uitnodiging in de bus van Horeca Nederland om op het kantoor van het Centrummanagement van Oss met de politieke partijen en vertegenwoordigers van de grote horecaondernemers bij elkaar te komen om te praten over de toekomst van de Groene Engel horecatak. Het zittende college in de persoon van wethouder den Brok heeft zich ingespannen om de horeca in handen van de Groene Engel te krijgen en te houden. De grote horecaondernemers hebben altijd bezwaar gemaakt tegen de combinatie van het cultuurpodium en de horeca van de Groene Engel. Zij lijken nog steeds kansen te zien om de horeca van de Groene Engel over te nemen. De SP zal dit niet laten gebeuren.

 

U bent hier