h

Wijkregisseur Schadewijk per 1 februari weg

13 januari 2019

Wijkregisseur Schadewijk per 1 februari weg

Foto: SP

De SP heeft de afgelopen jaren meerdere keren gepleit voor het behoud van de wijkregisseur in de Schadewijk. De wijkregisseur heeft veel werk verzet in de opvang en begeleiding van de jeugd. Afgelopen commissievergadering heeft de SP opnieuw benadrukt dat er zorgen zijn over de Schadewijk. Zeker nu de functie van wijkregisseur per 1 februari vervalt.

Toch kiest VVD wethouder van Kessel ervoor om in deze wijk, die veel aandacht verdient, deze functie te laten vervallen. SP raadslid Marie-Therese Janssen heeft hem geconfronteerd met het gat wat er nu ontstaat in de hulpverlening binnen de Schadewijk. De wethouder  geeft aan dat in afwachting van een integraal plan van aanpak er geen gat gaat vallen en dat alle vragen en problemen direct opgepakt zullen worden.
De SP gaat de wethouder hier zeker aan houden en gaat samen met de bewoners van de Schadewijk in de gaten houden dat de  problemen niet groter worden.

U bent hier