h

SP wil wijkpunten behouden

13 januari 2019

SP wil wijkpunten behouden

Foto: SP

Afgelopen commissievergadering was er een pittige discussie over wijkpunten, aangezwengeld door SP en CDA. Een wijkpunt is een "werkplek" in de wijk waar onder andere maatschappelijk werkers, jeugd- en opbouwwerkers samen komen om te werken. Deze werkplekken zijn zodanig gekozen dat ze zeer laagdrempelig zijn zodat iedereen makkelijk binnen kan lopen. Tot voor kort werden de wijkpunten door BrabantWonen ondersteunt, maar deze zijn er nu mee gestopt.

In de wijk Ussen zijn er mede door deze laagdrempelige voorziening prachtige initiatieven ontstaan samen met bewoners en het wijkpunt. Wij vinden dat deze laagdrempelige ontmoetingsplekken behouden moeten blijven.
De SP was daarom uitermate verbaasd dat de VDG bij monde van Hans Boerboom, zelf wijkbeheerder bij BrabantWonen, tegen het plan was. Niet nodig, overbodig, lukt toch niet, was zijn mening. De VDG presenteerde de volgende dag op Facebook een lijst met namen van VDG'ers als "aandachtswijkleden".
Is dat de reden waarom de wijkpunten moeten verdwijnen, vragen wij ons af. SP en CDA vinden dat wij als gemeente deze wijkpunten moeten faciliteren,stimuleren en in stand moeten houden.

U bent hier