h

SP wil wijkpunt in Ussen behouden

21 januari 2019

SP wil wijkpunt in Ussen behouden

Foto: SP

In de Hille  zijn vanuit het voormalige Wijkpunt meerdere activiteiten ontstaan met, door en voor inwoners van de wijk Ussen. Deze activiteiten zijn van waarde voor en worden gewaardeerd  door inwoners van de wijk Ussen. Het is een vorm van ‘laagdrempelig ontmoeten’. Brabant Wonen heeft  in het verleden de huur van 9.000,- euro per jaar gesubsidieerd en is daarmee per 1 januari 2019 gestopt. De gebruikers hebben niet voldoende budget om de huur op te brengen.

Maar omdat de nieuw te bouwen wijkaccommodatie, waar ‘laagdrempelig ontmoeten’ een plek moet krijgen, de komende twee jaar nog niet beschikbaar is, vinden SP en CDA dat de bestaande activiteiten in de Hille gehandhaafd moeten blijven. Via een motie vragen zij het college om gedurende deze twee jaar de ‘laagdrempelige ontmoetingsfunctie’ in de Hille te handhaven en de financiële kosten als gemeente te vergoeden dor middel van afspraken met de Beheerstichting.

 

U bent hier