h

Jongeren met een arbeidsbeperking blijvend aan het werk

18 januari 2019

Jongeren met een arbeidsbeperking blijvend aan het werk

Foto: SP

De gemeenten slagen er in het algemeen redelijk goed in jongeren met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Maar het lukt ze niet goed hen aan het werk te houden, zo blijkt uit recent onderzoek van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. SP raadslid Jan van Kreij stelt hierover schriftelijke vragen aan het college van B&W van de gemeente Oss.

Als een jongere met een beperking een werkplek heeft gevonden, raakt deze jongere dikwijls uit het zicht van de gemeente of van de partij die namens de gemeente deze jongere aan werk heeft geholpen. Daardoor is het moeilijk voor deze jongvolwassenen het werk te behouden. 
Dat is jammer, want als deze jongeren uitvallen, komen ze vaak moeilijk weer aan een nieuwe baan. 
Uit het onderzoek blijkt dat de helft van de jongeren met een Wajonguitkering die in 2015 hun werk kwijtraakten, een jaar later nog steeds langs de kant stond. En 40 procent van de Wajongers zit drie tot vier jaar later nog steeds thuis. De inspectie merkt op dat "zeker bij kwetsbare jongeren een negatieve ervaring lang kan doorwerken naar het vinden van volgend werk".
De SP maakt zich zorgen om de kwetsbare jonge mensen met een arbeidsbeperking en wil weten hoe de gemeente Oss en namens de gemeente, de IBN, jongeren met een arbeidsbeperking begeleidt als ze eenmaal aan het werk zijn. Daarnaast is de SP benieuwd hoeveel jonge arbeidsbeperkte mensen in de gemeente Oss in een reguliere baan aan het werk komen en hoe lang ze vervolgens in die reguliere baan aan het werk blijven.

 

U bent hier