h

SP fractie over Osse begroting

9 november 2018

SP fractie over Osse begroting

Foto: Gemeente Oss / Gemeente Oss

Donderdag 8 november is de eerste begroting van het VDG, CDA, VVD, BeterOss college in de gemeenteraad behandeld. SP fractievoorzitter Jan Zoll legde als eerste uit wat de SP van deze begroting vindt. Hier vindt u de inbreng van de SP en de voorstellen die de SP heeft ingediend.

De eerste begroting van het nieuwe college. Ik denk dat iedereen nu verwacht dat er van ons een kritisch verhaal komt waarin we onze frustraties van het voorgaande half jaar nog eens gaan uitventen. Als u dat verwacht dan moet ik u helaas teleurstellen. Natuurlijk hebben wij kritisch naar de voorgestelde begroting gekeken. Maar we hebben ook goed gekeken naar de positieve kanten van deze begroting en met name wat we terug vinden van ons eigen programma. We hebben in de fractie besproken wat we aan de hand van onze bevindingen met deze begroting aan moeten en wij zijn daar nog niet uit. Is het helemaal onze begroting? Nee, dat niet. Worden de Ossenaren hier blij van? Niet helemaal. Daarom komen wij met een aantal voorstellen en dienen we samen met andere partijen meer voorstellen in waarmee naar onze mening deze begroting verbeterd wordt. Aan het eind van deze vergadering staan wij dan voor de keus wat we aan moeten met deze begroting.

De vorige raadsperiode hebben we felle debatten gevoerd over het Walkwartier. De financiële risico’s van het plan liggen naar onze mening te eenzijdig op het bordje van de gemeente. Dit was voor de SP vorig jaar één van de redenen om tegen de plannen te stemmen. Door de oude en nieuwe colleges werd vooral veel optimisme getoond. Ook na het eerste uitstel voor de zomer zouden wij versteld staan van de plannen die in het najaar gepresenteerd zouden worden. De moeizame gang van zaken bij de ontwikkeling van het Walkwartier die nu bekend is gemaakt stelt ons absoluut niet gerust. Weer ontbreekt het aan duidelijkheid. De gemeente is nu officieel eigenaar van een afbraakpand. De geplande ontwikkeling is hoogst onzeker. Het zou ons niet verbazen als we komend jaar geconfronteerd worden met verhoging van de kosten voor de verdere ontwikkeling. Komende weken krijgen we meer informatie. Wij houden ons hart vast.

Is deze ontwikkeling voorzien en wellicht de reden voor de vorming van het nieuwe investeringsfonds voor het centrum? Wij zijn zeker geen tegenstander van de vorming van dit fonds. Voorwaarde is wel dat de raad volledige zeggenschap houdt over zowel de stortingen in dit fonds als de bestemmingen die gefinancierd gaan worden uit dit fonds. Ik heb dat in de commissie al aan de wethouder gevraagd. Maar ik wil vanavond de expliciete toezegging van de wethouder dat de raad inderdaad deze volledige zeggenschap op beide aspecten heeft.

Dit brengt mij bij de financiering van het fonds. Om alle investeringen in het stadshart te kunnen financieren verhoogt het college de OZB met 7,25%. Een ongekend forse verhoging voor een college dat altijd prat gaat op de lage lastendruk. Een ongekend forse verhoging voor een college met wethouder van Orsouw die als raadslid altijd gefulmineerd heeft tegen de absurde lastenverzwaring bij veel kleinere OZB stijgingen dan die nu door zijn college wordt voorgesteld. En wat een ironie als ik onze VVD voorman, de heer Wijnstekers in de commissie de OZB verhoging hoor verdedigen met het argument dat het gaat om een maandelijks verhoging vergelijkbaar met de prijs van een kop koffie op een terras. Verrassend omdat, toen wij acht jaar geleden met het voorstel kwamen voor een veel bescheidener OZB aanpassing, de wereld van de Ossenaren volgens de VVD instortte. Voorzitter, het zijn verwarrende tijden. De voorgestelde OZB stijging is echter wel aan de forse kant en een verkeerd signaal naar onze inwoners. Daarom dient de PvdA mede namens de SP een voorstel in om de OZB stijging meer te spreiden. Het resultaat is zelfs dat de uiteindelijke verhoging in 2020 een kleine fractie hoger is vergeleken met het collegevoorstel. Daarmee kan de achterstand in de opbouw van het investeringsfonds, waarmee ons voorstel wordt gefinancierd, op termijn worden ingelopen.

In deze begroting en de plannen van het college vinden wij ook een aantal punten terug die ook in ons verkiezingsprogramma staan. De raad is unaniem tegen de komst van een mestfabriek naar Oss. Behoud van cultureel en religieus erfgoed, behoud bakenbomen, herstel van groen in de openbare ruimte, het belang van behalen van zwemdiploma’s door basisschoolleerlingen. Blij verrast waren wij met het voorstel om het fietsen in het centrum eindelijk te stoppen. Veel mensen storen zich enorm aan het fietsen in het voetgangersgebied. Voor het eind van dit jaar zou het worden afgeschaft. Wij zijn verbaast dat wethouder van Orsouw bij de minste weerstand vanuit de centrumondernemers in zijn schulp kruipt.

De cultuursector heeft zware tijden achter de rug. De stelling dat de cultuursector er goed voor staat delen wij niet. De organisaties zijn op bewonderenswaardige wijze gezamenlijk aan de slag gegaan om onze inwoners een zo goed mogelijk cultuuraanbod te leveren. Een van de instrumenten is het Cultuurfonds, nu een belangrijk instrument in de handen van de organisaties. Gezien de financiële situatie van de cultuursector verdient dit cultuurfonds uitbreiding. Het college kiest er echter voor om dit fonds oneigenlijk te gebruiken voor een onderzoek naar de vernieuwing van theater De Lievekamp. Wij willen een serieuze bijdrage leveren aan de vernieuwing van het theater, maar niet ten koste van een cultuurfonds dat bij uitstek bedoeld voor de ondersteuning van de kwetsbare cultuursector. Geld voor cultuur moet ook echt aan cultuur besteed worden. Daarom dient D66 mede namens de SP straks een amendement in.

Hieronder vindt u de verschillende voorstellen die de SP alleen of samen met andere partijen heeft ingediend:

U bent hier