h

SP wil time out voor windmolens

6 september 2018

SP wil time out voor windmolens

Foto: SP

De bevolking van Oss is opgeschrikt door het plan om 80 windmolens te bouwen in de polder tussen Oss en Den Bosch. Projectontwikkelaars zijn al volop bezig om contracten te sluiten met boeren. Investeren in windmolens levert een rendement van 4-8 %, terwijl het risico minimaal is. De lusten gaan naar het grote geld en de lasten zijn voor de mensen van wie het uitzicht wordt bedorven. Als het aan de SP ligt gaat dit niet gebeuren. Daarom wil de SP een time out om lusten en lasten beter te verdelen. Ook moet  verder gekeken worden naar de effecten die deze plannen hebben op het landschap en de natuur in de polder.

De SP heeft vorig jaar in de gemeenteraad al voorgesteld om alleen mee te werken aan de bouw van windmolens in de polder wanneer tenminste 25% van het rendement ten goede komt aan de Osse bevolking. Helaas heeft de gemeenteraad toen dit voorstel afgewezen. VDG, CDA en VVD vonden dat je dit aan de markt moet overlaten. Ze willen dat er snel veel windmolens komen en dat je daarom niet te veel eisen moet stellen.

Ook de SP is een voorstander van windmolens. Dan kunnen we eerder overschakelen op duurzame energie en de vervuilende kolencentrales sluiten. Maar niet tegen elke prijs en zonder fatsoenlijk overleg met de bevolking. Snelheid mag niet ten koste gaan van de leefomgeving van de Osse en Bossche bevolking en mag niet leiden tot een onevenredige aantasting van de natuur en het landschap in de polder. Lasten betekent ook lusten. Sterker nog, zonder lusten geen draagvlak. Niet bij de Ossenaren en ook niet bij de SP.

De SP wil dat deze time out wordt gebruikt om in gesprek te gaan met de bevolking van Oss, Geffen, ’t Wild, Maren-Kessel, Lith, Lithoijen en Teeffelen en hun mening te vragen. Zij zullen immers de gevolgen moeten dragen.

 

U bent hier