h

Oss verdient discussie windmolenparken

19 september 2018

Oss verdient discussie windmolenparken

Foto: SP

Er komt een gigantisch windpark in het buitengebied van Oss, zo'n windpark heeft een grote impact op onze leefomgeving. En dit is niet het enige windpark dat gaat komen. Over de noodzaak van groene, duurzame energie is iedereen het eens. De SP vindt dat Oss een brede discussie over de baten van deze grootschalige opwekking verdient, er moet bij zulke grote projecten een rechtvaardige verdeling van lusten en lasten komen.

Ondernemers in ons buitengebied zien de noodzaak van groene, duurzame energieopwekking. Dat is mooi. Maar zulke activiteiten hebben een grote impact op onwonenden en op alle Ossenaren die daar recreëren of uitkijken op die gebieden. Het is vreemd dat er geen Oss-brede discussie is over de baten van grootschalige duurzame opwekking van energie in onze openbare ruimte.
De SP meent dat Oss zo'n discussie verdient: vinden we dat zo'n massaal gebruik van onze openbare ruimte aan een handvol initiatiefnemers gegund mag worden of willen we dat de hele Osse gemeenschap profiteert van deze grootschalige veranderingen?
Om goede, rechtvaardige beslissingen te kunnen maken over de toekomst van windparken in Oss, wil de SP dat onderzocht wordt wat de kosten en baten zijn van windmolens in publiek eigendom.

Donderdag 20 september dient de SP het volgende voorstel in bij de gemeenteraad:

U bent hier