h

Wethouder van Orsouw blijft makelaar

12 augustus 2018

Wethouder van Orsouw blijft makelaar

Foto: SP

Wethouder Joop van Orsouw van onder andere Stadscentrum, Woonbeleid, Volkshuisvesting en Stedenbouw blijft ook zijn makelaarskantoor runnen. De SP maakte daartegen bezwaar in de raad van 28 juni jongstleden. Fractievoorzitter Jan Zoll hierover: De verkiezingen zijn geweest en we hebben een nieuw college. Wij vragen van onze bestuurders zich te houden aan de gedragscode die de raad op 29 maart heeft aangenomen. Dat gaat vooral over transparantie, openheid en heeft natuurlijk ook alles te maken met vertrouwen in de politiek.

De gedragscode zegt op pagina 5: “Bestuurders leveren de griffier c.q. gemeentesecretaris de informatie aan over de nevenfuncties, bij aanvang van het raadslidmaatschap c.q. het ambt.”, einde citaat. Ik ga ervan uit dat alles goed geregeld is. Op de website van de gemeente staan de leden van het college met naam en toenaam, foto, functies en nevenfuncties.

De nieuwe wethouder van Orsouw van onder andere Stadscentrum, Woonbeleid, Volkshuisvesting en Stedenbouw was tot voor kort makelaar onroerend goed. Tot voor kort, tenminste daar gaan wij van uit, maar pas sinds vandaag wordt op de website van de gemeente als nevenfunctie zelfstandig ondernemer vermeld. De website van het makelaarsbedrijf is nog steeds actief. Kan de voorzitter van het college mij antwoord geven op de volgende vragen: Is het bedrijf van de betreffende wethouder nog actief? Zijn er afspraken gemaakt over de commerciële activiteiten? Zo ja, waarom is de raad niet ingelicht en/of de website van de gemeente daarop niet aangepast? Zo niet, bent u het met mij eens dat het beter is om alle schijn van bedrijfsactiviteiten te vermijden en de website van het makelaarsbedrijf te inactiveren?

Een motie ter afkeuring van deze belangenverstrengeling werd alleen gesteund door de SP, GroenLinks, D66 en LOF. De andere partijen VDG, CDA, VVD, BeterOss en PvdA stemmen tegen en vinden deze belangenverstrengeling geen probleem.

Zie ook:

U bent hier