h

SP stelt vragen over reorganisatie IBN

12 augustus 2018

SP stelt vragen over reorganisatie IBN

Foto: SP

IBN wil reorganiseren. Na de reorganisatie wil IBN met een nieuw bedrijfsonderdeel genaamd ‘Participatie’, meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij reguliere werkgevers plaatsen. Dus minder mensen binnen het eigen werkbedrijf van IBN aan het werk, meer mensen aan het werk op de reguliere arbeidsmarkt.
De SP maakt zich zorgen dat IBN zich omvormt tot een organisatie zie zich hoofdzakelijk richt op de reguliere arbeidsmarkt om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. Want vaak krijgen mensen met een arbeidsbeperking kortdurende contracten. Hoeveel mensen keren na dit soort contracten weer terug bij IBN en zijn dan toch aangewezen op het eigen  werkbedrijf van IBN? Is er na de reorganisatie binnen IBN nog voldoende menskracht en expertise om cliënten binnen het eigen werkbedrijf naar werk te begeleiden?
SP raadslid Jan van Kreij stelt hierover de volgende vragen aan het college van B&W van Oss:

Geacht college van Burgemeester en Wethouders,

In een artikel van het Brabants Dagblad van woensdag 11 juli wordt melding gemaakt van de reorganisatie die binnen IBN op handen is.

Na deze reorganisatie wil IBN met een nieuw bedrijfsonderdeel ‘Participatie’, meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij reguliere werkgevers plaatsen. Dus minder mensen binnen het eigen werkbedrijf van IBN aan het werk, meer aan het werk op de reguliere arbeidsmarkt.

Op zich een goede gedachte, maar is de realiteit niet anders? Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt krijgen vaak een tijdelijk contract bij een reguliere werkgever. Hoeveel mensen voor wie de het werken op de reguliere arbeidsmarkt niet lukt, komen na verloop van tijd weer terug bij IBN?

In oktober 2017 meldde het Brabants Dagblad dat IBN, in opdracht van de Rijksoverheid, mensen met een arbeidsbeperking aan een baan gaat helpen bij organisaties van de landelijke overheid in en buiten onze regio.

Naar aanleiding van bovenstaande stelt de SP de volgende vragen:

  1. Is het college op de hoogte van de op handen zijnde reorganisatie binnen IBN en zo ja wat is de mening van het college over deze reorganisatie?
  2. Waarom gaat IBN een nieuw bedrijfsonderdeel ‘Participatie’ starten; er worden in de huidige organisatie ook al mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan regulier werk geholpen?
  3. Is het college het met de SP fractie eens dat IBN te hard van stapel loopt met het afbouwen van de bestaande organisatie waarin mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt binnen het eigen werkbedrijf aan werk worden geholpen. Zo nee, waarom niet?
  4. Blijft er binnen IBN voldoende expertise voorhanden om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt binnen het eigen werkbedrijf naar werk te begeleiden?
  5. Heeft deze reorganisatie een relatie met de activiteiten die IBN gaat uitvoeren voor de landelijke overheid?
  6. Hoe verhouden de activiteiten van IBN voor de landelijke overheid zich tot de activiteiten voor de 11 gemeenten binnen onze regio?

 

Met vriendelijke groet,

Jan van Kreij

Zie ook:

U bent hier