h

SP presenteert onderzoek fietsen in het centrum

12 augustus 2018

SP presenteert onderzoek fietsen in het centrum

Foto: SP

In de raadsvergadering van donderdag 28 juni heeft Marie-Therese Janssen, raadslid van de SP de uitslag van een onderzoek naar het wel of niet fietsen in het centrum van Oss, aangeboden aan B&W. De SP is blij dat deze coalitie het fietsen in het centrum aan banden wil leggen. De SP hoopt dat het college haar voordeel zal doen met de aanbevelingen van dit onderzoek en de opmerkingen die tijdens het onderzoek zijn opgetekend.

Al van meet af aan waren de meningen verdeeld over het wel of niet fietsen in het centrum van Oss. De een vond het reuze-handig, de ander meed sinds die tijd het centrum omdat het veel te gevaarlijk was. Half april vond er een fors ongeluk plaats in het centrum. Voor de SP was dit de aanleiding om eens goed te onderzoeken hoe de bezoekers van het Osse centrum denken over het wel of niet fietsen in het centrum.
Er is een korte enquête opgesteld met een korte inleiding over het fietsen in het centrum. Daarna volgt de simpele vraag: Bent u voor of tegen fietsen in het centrum? En wat is de reden daarvan?
De uitslag was duidelijk: 70% van de ondervraagde mensen is tegen het fietsen in het centrum.

Zie ook:

U bent hier