h

Een pedagoog voor Oss

27 augustus 2018

Een pedagoog voor Oss

Foto: SP

Volgens het VN-Kinderrechtenverdrag moet bij alle besluiten die een kind aangaan zijn of haar belang een eerste overweging zijn. SP raadslid Marie-Therese Janssen vraagt het college daarom een pedagoog of kinderpsycholoog in dienst te nemen.

Naar aanleiding van een artikel in het VNG magazine van 24-08-2018 doet de Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer een aantal aanbevelingen voor gemeenten.

Volgens het VN-Kinderrechtenverdrag moet bij alle besluiten die een kind aangaan zijn of haar belang een eerste overweging zijn.

Regelmatig vragen wij vaak samen met de Adviesraad Sociaal Domein of kinderen (cliënten) en/of ouders betrokken zijn bij besluitvorming.

Wij begrijpen ook dat het soms moeilijk realiseerbaar is maar het is en blijft een uiterst belangrijk aandachtspunt. De aanbeveling die de Kinderombudsvrouw daarom doet: “Zorg dat elke gemeente een pedagoog of kinderpsycholoog in dienst heeft. Zorg dat deze persoon bij de college vergaderingen aanwezig is.”

De SP hecht veel waarde aan goede weloverwogen besluitvorming voor de jeugdigen van Oss. Zij vraagt  aan het college of zij bereid is:

Bij een openvallende vacature bij de afdeling Jeugd een pedagoog of kinderpsycholoog in dienst te nemen en die te betrekken bij besluitvorming over kinderen?

Lees hieronder de vragen aan het college:

 

Zie ook:

U bent hier