h

Passend onderwijs werkt niet

17 juni 2018

Passend onderwijs werkt niet

Foto: SP

Den Haag wordt wakker.

Passend onderwijs werkt niet.

Wat betekent dit voor Den Bongerd?

In Den Haag lijkt men nu ook wakker te worden: het passend onderwijs werkt niet in de praktijk. Het aantal thuiszitters blijft onveranderd hoog, het aantal aanmeldingen voor het speciaal onderwijs neemt niet af en leerkrachten en docenten geven aan dat sinds de invoering van de wet, de werkdruk tot een onaanvaardbaar niveau is gestegen. Passend onderwijs klinkt in theorie wel goed maar wordt onvoldoende gefaciliteerd.

Een Kamermeerderheid van CDA, D66, ChristenUnie, PVV, GroenLinks en SP heeft kritiek op de manier waarop de zogenoemde samenwerkingsverbanden nu functioneren. Dit zijn organisaties - in totaal zo'n 150 verdeeld over Nederland - die allemaal met een eigen aanpak, overheidsgeld voor zorgleerlingen in hun regio moeten verdelen.

Docenten, leerlingen en bestuurders gaan op 27 juni 2018 tijdens een hoorzitting in gesprek met Tweede Kamerleden om te vermelden hoe de wet van Passend Onderwijs, die in 2014 is ingevoerd, in de praktijk uitpakt. Maandag 2 juli volgt er dan een debat in de Tweede Kamer over het Passend Onderwijs. 

Ondertussen krijgt de SP signalen uit Oss wat dit alles te betekenen heeft voor den Bongerd.
Laat de praktijk niet zien dat met het sluiten van ‘den Bongerd’ het kind met het badwater wordt weggegooid? 

Over deze onderwerpen stelt  SP raadslid Jan van Kreij  schriftelijke vragen aan het college.

Geacht college van Burgemeester en Wethouders,

In Den Haag lijkt men nu ook wakker te worden: het passend onderwijs werkt niet in de praktijk. Het aantal thuiszitters blijft onveranderd hoog, het aantal aanmeldingen voor het speciaal onderwijs neemt niet af en leerkrachten en docenten geven aan dat sinds de invoering van de wet, de werkdruk tot een onaanvaardbaar niveau is gestegen.
Een Kamermeerderheid van CDA, D66, ChristenUnie, PVV, GroenLinks en SP heeft kritiek op de manier waarop de zogenoemde samenwerkingsverbanden nu functioneren. Dit zijn organisaties - in totaal zo'n 150 verdeeld over Nederland - die allemaal met een eigen aanpak overheidsgeld voor zorgleerlingen in hun regio moeten verdelen.
Daarom komt er 27 juni 2018 een hoorzitting. Docenten, leerlingen en bestuurders gaan in gesprek met Kamerleden om te vermelden hoe de wet van Passend Onderwijs, die in 2014 is ingevoerd, in de praktijk uitpakt. Maandag 2 juli volgt er dan een debat in de Tweede Kamer over het Passend Onderwijs.

Ondertussen krijgt de SP signalen uit Oss wat dit alles te betekenen heeft voor den Bongerd.

Daarom stelt de SP de volgende vragen:

  1. Wat is de reactie van de wethouder op de huidige ontwikkelingen in Den Haag wat betreft het Passend Onderwijs?
  2. Bent u bereid uw mening te herzien en toch, conform de aangenomen motie in de raad, te onderzoeken hoe den Bongerd behouden kan blijven?
    Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe gaat u dit aanpakken?
  3. Bent u bereid zich in te zetten voor een eventuele verplaatsing van den Bongerd van de Staringstraat naar een andere Hooghuis-locatie, waar plaats genoeg is?
  4. Wist u dat ouders, die hun kinderen niet willen aanmelden voor een koersklas, hun kinderen nu aanmelden bij de Sonnewijser omdat met ingang van het komend schooljaar plaatsing op den Bongerd niet meer mogelijk is?
    Echter op de Sonnewijser kunnen de leerlingen geen diploma behalen. Vindt u dat geen devaluatie van de onderwijsmogelijkheden in Oss?

Wij wachten op uw antwoord,

SP-fractie-leden

Jan van Kreij
Margrit van Buel

U bent hier