h

Brede steun voor SP-voorstel voor onderzoek betere verkeersontsluiting Oijense Zij Noord

3 juni 2018

Brede steun voor SP-voorstel voor onderzoek betere verkeersontsluiting Oijense Zij Noord

Met grote meerderheid is de gemeenteraad akkoord gegaan met het voorstel van SP-raadslid Adrie Geerts om te onderzoeken hoe voorkomen kan worden dat de straten Oosthaag en Westhaag veel hinder gaan ondervinden van het verkeer uit de nieuwe wijk Oijense Zij Noord.

De gemeente Oss wil op het open stuk tussen sportpark De Rusheuvel en de Oijenseweg een nieuwbouwwijk met 200 huizen bouwen. Deze nieuwe wijk Oijense Zij Noord, grenst straks aan de Spitsbergerweg. Maar het verkeer zou via de bestaande woonwijk ontsloten moeten worden. De bewoners van die straten, Oosthaag en Westhaag, zien dat niet zitten.

Adrie Geerts: “De angst van de bewoners is terecht. Zoals de plannen er nu liggen gaat het woonklimaat van de bewoners van de Oosthaag en Westhaag er sterk op achteruit. Het gaat om 1400 extra verkeersbewegingen. Het is goed dat gekeken wordt of een deel van het verkeer niet via het noorden via de Achterschaijkstraat en de Kanaalstraat kan worden afgewikkeld.”

U bent hier