h

SP doet nieuwe oproep aan VDG om met SP te onderhandelen over stabiele coalitie

8 mei 2018

SP doet nieuwe oproep aan VDG om met SP te onderhandelen over stabiele coalitie

Nu de VVD-fractie uiteen is gevallen, rijst de vraag hoe stabiel de huidige beoogde rechtse coalitie van VDG, CDA, VVD en Beter Oss nog is. Is er wel sprake van een voldoende stevige basis om zo door te gaan nu een gedegen meerderheid verdwenen  is?

De beoogde rechtse coalitie doet geen recht aan de verkiezingsuitslag die ertoe leidde dat de oude coalitie drie zetels en haar meerderheid verloor, terwijl de SP weer de grootste partij in Oss werd met een winst van twee zetels. Dit maakt heel duidelijk dat Oss vindt dat de SP in een nieuw college thuishoort en wethouders behoort te leveren.

Het zou van respect getuigen als de VDG in deze nieuwe situatie alsnog terugkomt op haar afwijzing van de SP en samen met de SP een coalitie gaat vormen. Wij roepen de VDG dan ook op onze uitgestoken hand in het belang van een stabiele en eerlijke coalitie voor Oss op te nemen.

Overigens lijkt het de SP voor de hand te liggen nu Gé Wagemakers geen deel meer uitmaakt van de VVD-fractie dat hij per direct al zijn taken als wethouder neerlegt aangezien geen vertrouwen meer geniet van de fractie die hem als wethouder naar voren heeft geschoven.

Zie ook:

U bent hier