h

Ontsluiting Oijense Zij Noord

31 mei 2018

Ontsluiting Oijense Zij Noord

Foto: SP

Het college heeft op 14 september 2017 toegezegd de mogelijkheden voor een ‘Halve Noordelijke Randweg’ verder te gaan onderzoeken. Er is  toen alleen  gesproken over het tracé Kanaalstraat - Achterschaijkstraat – Macharenseweg – Koornstraat.

Er is toen niet  gesproken over ontsluiting van de nieuw te bouwen wijk Oijense Zij Noord. Ook is niet aan de orde geweest dat deze nieuwe wijk op een eenvoudige manier is aan te takken aan de Halve Noordelijke Randweg,

De SP is daarom van mening dat ontsluiting van de nieuw te bouwen wijk Oijense Zij Noord in dit onderzoek moet worden meegenomen. En dat de voor- en nadelen van een extra ontsluiting van Oijense Zij Noord door een deel van de Spitsbergerweg aan te takken aan de Halve Noordelijke Randweg in dit onderzoek moet worden meegenomen.

SP raadslid Adrie Geerts wil dat het college dit gaat onderzoeken.

U bent hier