h

Watertappunt Megen

12 april 2018

Watertappunt Megen

In 2016 heeft de SP het initiatief genomen om drinkwatertappunten in onze gemeente te plaatsen. De drinkwatertappunten voorzien ieder van gratis drinkwater. De SP vindt het belangrijk om een gezonde leefstijl te stimuleren en daarnaast gastvrij te zijn richting Ossenaren, dagjesmensen en toeristen. We hebben daarom gevraagd om de watertappunten op drukbezochte locaties te plaatsen zoals in het Osse centrum, loop- en fietspaden en bij toeristische trekpleisters. Inmiddels zijn de meeste waterpunten geplaatst.

Helaas is sinds kort het drinkwatertappunt in Megen verdwenen, terwijl het punt er nog geen jaar stond. Dit vinden wij vreemd: veel dagjesmensen en fietsers bezoeken het historische stadje en met het toeristische seizoen in opkomst zal het alleen maar drukker worden. De SP wil weten of het watertappunt in Megen terug geplaatst gaat worden en of er meer locaties op de nominatie staan om te worden verwijderd. Daarom heeft SP-raadslid Bas van der Voort schriftelijke vragen gesteld aan het Osse gemeentebestuur.
Zie hier de vragen.

Geacht college,

Op initiatief van de SP dienden wij samen met andere partijen op 21 juli 2016 de motie 'Water in Oss' in. De motie roept op om in samenwerking met Brabant Water, JOGG, SEC en CMO een plan uit te werken om meer watertappunten te realiseren in Oss op drukbezochte locaties zoals het centrum, speelplekken en veelgebruikte wandel- en fietsroutes.

Als gevolg van dit voorstel is er een watertappunt op de Koolmarkt in Megen verschenen. De SP is hier blij mee. Megen staat bekend om haar historische kern en trekt veel dagjesmensen, fietsers en wandelaars. Het watertappunt draagt bij aan het gezond faciliteren van deze bezoekers. De SP concludeert nu dat het betreffende waterpunt is verdwenen en stelt daarom de volgende vragen:

  1. Is het college op de hoogte van het feit dat het watertappunt op de Koolmarkt in Megen is verdwenen? Zo ja, waarom is het watertappunt verwijderd en dat al na een jaar?
  2. Met het oog op het toeristische seizoen is de timing van het verwijderen van het betreffende watertappunt meer dan ongelukkig. De SP roept op om zo spoedig mogelijk een nieuw watertappunt in Megen te realiseren. Wanneer kunnen wij dit verwachten?
  3. Zijn er nog meer watertappunten binnen onze gemeente die verwijderd, al dan niet verplaatst gaan worden? Wij ontvangen graag een overzicht van watertappunten die naar aanleiding van de motie zijn toegevoegd in Oss en welke op de nominatie staan om (weer) verwijderd te worden.

Ik zie uw reactie met belangstelling tegemoet,

Bij voorbaat dank,

Namens SP fractie,

Bas van der Voort

Zie ook:

U bent hier