h

Minimumloon geldt voor iedereen; ook voor mensen met een arbeidsbeperking

22 april 2018

Minimumloon geldt voor iedereen; ook voor mensen met een arbeidsbeperking

Foto: SP

Oss mag niet accepteren dat werknemers met een beperking in onze gemeente minder dan het minimumloon gaan verdienen. Die oproep doet SP-raadslid Jan van Kreij.

‘Als het aan het kabinet ligt, mogen mensen met een arbeidsbeperking onder het minimumloon gaan verdienen én wordt hun pensioen afgepakt. Maar het minimumloon is niet voor niets het minimum. Dat geldt voor iedereen. Wij staan niet toe dat er mensen in onze gemeente, vanwege hun beperking, door de bodem zakken.’

Het kabinet Rutte-II deed de sociale werkplaatsen, waar mensen met een arbeidsbeperking nuttig werk deden, op slot. Dat moest een bezuiniging van 1,2 miljard euro opleveren.

Nu komen mensen met een arbeidsbeperking nauwelijks meer aan de slag. Daarom wil staatssecretaris Van Ark het mogelijk maken dat deze groep mensen onder het minimumloon aan het werk moet en wil ze hun pensioen afpakken.

In november 2017 heeft het Osse gemeentebestuur zich, na een motie van de gemeenteraad, aangesloten bij de brandbrief van het ‘RegionaalWerkbedrijf Noord-Oost Brabant’ aan de Tweede Kamer en de regering, met de oproep om af te zien van de bezuinigingen op de Loonkosten subsidie.

Deze landelijk breed gedragen oproep heeft echter geen gehoor gevonden. Het huidige kabinet gaat gewoon door met bezuinigen op de ondersteuning van mensen met een arbeidsbeperking.
De SP dient donderdag 19 april een motie in in de gemeenteraad met de oproep dat het minimumloon voor iedereen behouden blijft: 

Motie: Minimumloon voor werknemers met een arbeidsbeperking  

De raad van de gemeente Oss, in vergadering bijeen op 19 april 2018,

Constaterende dat:

  • het college van B&W namens de gemeenteraad van Oss zich in 2017 heeft aangesloten bij de brandbrief van het Regionaal Werkbedrijf Noordoost Brabant aan de Tweede Kamer en aan de regering, met de oproep om af te zien van de bezuinigingen op de loonkostensubsidie;
  • de regering doorgaat met het afschaffen van de loonkostensubsidie en deze wil vervangen door loondispensatie;
  • de gemeente Oss het belangrijk vindt dat mensen met een arbeidsbeperking zinvol en fatsoenlijk betaald werk hebben.

Overwegende dat:

  • de regering werknemers met een arbeidsbeperking door middel van loondispensatie onder het minimumloon wil laten werken;
  • Oss een beschaafde gemeente is, waar de norm is dat het minimumloon voor iedereen moet gelden, ook voor werknemers met een arbeidsbeperking;

Verzoekt het College:

  • al het mogelijke te doen om ervoor te zorgen dat in Oss het minimumloon voor iedereen het minimumloon blijft.

En gaat over tot de orde van de dag

Namens de SP fractie,
Jan van Kreij

Zie ook:

U bent hier