h

Geen SP-wethouders in Oss door machtspolitiek VDG

22 april 2018

Geen SP-wethouders in Oss door machtspolitiek VDG

Foto: SP

De verkiezingsuitslag van 21 maart in Oss was duidelijk. De coalitie van VDG, CDA en VVD verloor drie zetels en haar meerderheid. Met ruim 10.000 stemmen werd de SP weer de grootste partij in Oss en groeide van 9 naar 11 zetels. Oss wilde de SP terug in het bestuur en een andere koers.

En na de verkiezingsuitslag lag het zo voor de hand: de twee grootste partijen SP met 11 raadsleden en de VDG met 10 samen in een coalitie. Sterk in stad en dorp, maar ook links, midden en rechts zijn dan goed vertegenwoordigd. Ook is er een gedegen meerderheid van 21 van de 37 raadszetels zodat er slagvaardig besluiten kunnen worden genomen.

Maar de VDG wilde niet. Al tijdens de verkiezingen heeft VDG aangegeven dat ze graag verder wilde met VVD en CDA. Ze eiste in de onderhandelingen een derde partij in de coalitie en dan was de keuze wat hen betreft een partij uit de oude coalitie. Het zou betekenen dat de SP, die de koers wil verleggen, twee wethouders zou krijgen en het blok uit de oude coalitie drie wethouders. Dat houdt in dat de SP-wethouders in de minderheid zullen zijn. VDG en CDA of VVD kunnen dan de SP hun wil opleggen.

Maar de SP wil zich constructief opstellen. En dus hebben wij voorgesteld GroenLinks in de coalitie op te nemen. Maar dat wilde de VDG dan weer niet. Om uiteindelijk toch nog aan de wens van VDG tegemoet te komen heeft de SP een vierpartijencoalitie voorgesteld met SP, VDG, GroenLinks en CDA of VVD. Maar ook dat was voor de VDG geen begaanbare weg. En toen kwam de VDG dus weer uit bij het begin: de oude coalitie van VDG, CDA en VVD voortzetten met een vierde partij.

De SP heeft tijdens de onderhandelingen met veel partijen gesproken. Voor de SP is er geen andere weg om samen met andere partijen in de gemeenteraad een meerderheid te krijgen. De meeste van de andere partijen staan in de rij bij de VDG om als vierde partij te mogen aansluiten.

Zo zie je dat de VDG een machtspartij is geworden die gewoon op de oude voet verder wil. Geen gemeentelijke thuiszorgorganisatie zonder markt, geen strijd om Den Bongerd te behouden. Een college wat slaafs achter het neoliberale beleid en de bezuinigingen van Den Haag aanloopt. En dat in een arbeidersstad als Oss. Zo wordt in feite een groot deel van de Osse kiezers aan de kant gezet en meer dan 10.000 stemmers op de SP geschoffeerd.

Voor de SP betekent dat opnieuw in de oppositie. En dat zullen ze weten. De enige manier om het roer om te keren is harde oppositie, actie samen met de mensen in de stad en in de dorpen.

Op de SP kunt u blijven rekenen.

Zie ook:

U bent hier