h

Drie SP raadsleden nemen afscheid

31 maart 2018

Drie SP raadsleden nemen afscheid

Foto: SP

Ans Broersen, Albert Arends en Nurettin Altundal komen niet terug in de nieuwe raadsfractie. 

Ans, we hebben de afgelopen vier jaar wat wisselingen gehad in de fractie. Jij bent in de loop van deze raadsperiode bij de fractie gekomen. Je bent een toegewijd lid van de SP. Je zet je volop in voor het bestuur van de afdeling en de activiteiten van de SP onder de mensen. Jouw hart ligt bij het onderwijs. Je werkt zelf in het onderwijs en weet beter dan menig ander hoe belangrijk de ondersteuning van leerlingen binnen het onderwijs is. In de raad kent iedereen jou als pleitbezorger voor het behoud van de Bongerd. Op jouw eigen wijze heb jij keihard gevochten voor de leerlingen van deze bijzondere school. Je twijfelt over je rol binnen de politiek: raadslid of actief buiten de raad. Vandaag nemen wij afscheid van jou als raadslid. Gelukkig blijf je actief binnen de SP en gezien je plaats op de lijst zijn we nog niet zomaar van je af.Hier de tekst die fractievoorzitter Jan Zoll uitsprak  bij hun afscheid.

Ans: ontzettend bedankt voor je inzet en het ga je goed.

Foto: SP

Nurettin, politiek zit bij jou tot in de haarvaten. Een politiek dier bij uitstek. Vanuit je werk als vakbondsman en je economische achtergrond ben je van grote waarde geweest voor de SP fractie in de afgelopen periode. Als volksvertegenwoordiger speelde je een dubbelrol. Behalve in onze raad vertegenwoordig je namelijk ook de SP in Provinciale Staten. Het kan nog wel eens botsen met de plaatselijke en provinciale belangen, ook tussen de SP fracties in Oss en de Staten. Je hebt jouw rol open en eerlijk gespeeld en daarbij het Osse belang verdedigd.

De economische ontwikkelingen in Oss hadden jouw speciale aandacht. Je dwong respect af met de vele inhoudelijk goede discussies en gesprekken die in de commissie en de raad zijn gevoerd met andere partijen. Je was hoorbaar aanwezig, niet in de laatste plaats omdat je ook nogal hard fluistert.

Je privé omstandigheden dwingen jouw om keuzes te maken. Je vertrekt mogelijk uit Oss en daarom heb je besloten afscheid te nemen van de raad. Ik wil je nogmaals bedanken voor de je collegialiteit, je inzet en je betrokkenheid bij onze fractie. Nurettin, het ga je goed.

 

Foto: SP

Albert Arends, het langst zittende raadslid in de SP fractie. Al vanaf 1994 zit je in de Osse gemeenteraad. Met hart en ziel heb jij je ingezet voor de mensen in Oss. Jammer dat je de laatste tijd door privé omstandigheden niet meer in staat was om het raadswerk te doen zoals je dat wilde. Als flexwerker was je speelbal van je werkgever die je als oproepkracht naar believen voortdurend bleef inzetten voor avond en nachtdiensten. Gelukkig is daar kort geleden verandering in gekomen.

Albert, jij bent een SP-er zoals je je een SP-er moet voorstellen. Een man van de straat, in de meest positieve zin. Je kent veel mensen en je spreekt veel mensen en veel mensen kennen jou. Je bent één van de voelsprieten van de SP en van onschatbare waarde gebleken voor ons werk in en vooral ook buiten de raad.

Na 24 jaar neem je afscheid als raadslid. Ik vind dat jammer, maar ik weet dat wij altijd een beroep op je kunnen blijven doen.

Als iemand na zo’n lange tijd afscheid neemt als raadslid komt hij in aanmerking voor een Koninklijke onderscheiding. Je vond dat niet nodig. Maar ik ben blij dat onze SP afdeling jou op eigen wijze heeft kunnen bedanken met de zilveren tomaat.

Albert, ontzettend bedankt namens ons allen voor de jarenlange samenwerking en ik wens jou en Carla alle goeds voor de toekomst.

Zie ook:

U bent hier