h

Forse kritiek Inspectie op ’t Zicht

11 januari 2018

Forse kritiek Inspectie op ’t Zicht

De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft een zeer kritisch rapport geschreven over de kwaliteit van de geboden zorg door ’t Zicht. ’t Zicht biedt zorg aan mensen met autisme, psychiatrische en gedragsproblemen. De randvoorwaarden voor goede zorg zijn niet voldoende. De situatie voor patiënten is onveilig. Er is onvoldoende gewaarborgd dat  nieuwe clienten passen binnen de bestaande groep clienten. Kortom er is geen duidelijk opname beleid waar men aan moet voldoen om opgenomen te worden. Dat kan zeker tot onderlinge spanningen leiden. Daarnaast is er geen goed beleid voor handelen bij crises situaties. Wie moet er gebeld worden, hoe schat je de situatie in, gaat het uit  de hand lopen enz.  Er is geen goede klachtenregeling, onvoldoende dagbesteding en de medezeggenschap van cliënten en familie is niet goed geregeld.

SP-raadslid Marie-Therese Janssen die de problemen inzake de kwaliteit en veiligheid van de geboden zorg in ’t Zicht meermaals aankaartte heeft gemengde gevoelens. “De Inspectie Gezondheidszorg is erg kritisch maar pakt niet echt door. Mensen krijgen niet de zorg die ze nodig hebben. En die situatie duurt voort.”

In de gemeenteraad zal Marie-Therese Janssen de problemen bij ’t Zicht opnieuw aan de orde stellen. De gemeente is medeverantwoordelijk dat de zorg die ’t Zicht biedt goed en veilig is.

Zie ook:

U bent hier