h

Geen mestfabriek in Oss

23 december 2017

Geen mestfabriek in Oss

Foto: SP

Raadslid Martijn Tonies: “Met de mestfabriek worden er spelletjes gespeeld over de rug van Ossenaren.”

In de raadsvergadering van 21 december bracht de SP een motie in stemming om tot een duidelijke uitspraak te komen: wij willen onder geen enkele voorwaarde een mestfabriek in Oss. Nu niet en ook niet in de toekomst.

Het college vaart daarbij een zwalkende koers en creëert onduidelijkheid en mist. Naar buiten toe wordt met stoere taal de schijn gewekt dat men tegen de mestfabriek is, maar als je goed kijkt blijkt het tegendeel.

Dat het CDA en de VVD voor de mestfabriek zijn, is niet verrassend. Maar ook de VDG weigerde in het debat hom of kuit te geven. Uiteindelijk stemden CDA, VVD, VDG en D66 tegen de motie die daardoor werd verworpen.

Martijn Tonies: “Die mest uit de Peel willen we niet. Oss verdient geen afval maar een gemeentebestuur dat volstrekt duidelijk is: geen mestfabriek in Oss. Het massale verzet vanuit de samenleving blijft nodig om te voorkomen dat Oss wordt opgezadeld met 500 miljoen kilo mest uit de Peel per jaar. Op onze steun kan de bevolking rekenen.”

U bent hier