h

"Er is te veel vee"

2 december 2017

"Er is te veel vee"

Foto: SP

Dat was de overheersende mening op de door de SP georganiseerde bijeenkomst in Herpen over gezondheid en veestapel.De balans tussen veehouderij en gezondheid slaat de verkeerde kant op .De oplossing voor dat probleem zou liggen bij de overheid en niet bij ondernemers als Arjan van de Ven, die meer geiten wil houden op zijn bedrijf aan de Wooijstraat.  Zijn wens om uit te breiden ligt gevoelig in Herpen door de uitbraak van Q-koorts tien jaar geleden.

,,Als wij niet grommen, gebeurt er niks", riep Herpenaar Alfons Olde Loohuis zijn dorpsgenoten op tot actie. De oud-huisarts kwam tien jaar geleden voor het eerst in aanraking met Q-koorts en weet inmiddels veel, maar nog lang niet alles over de 'raadselachtige ziekte'.  Hij legde aan zijn 80 toehoorders in zaal Thekes uit hoe Q-koorts kon ontvlammen in Herpen. En hoe nieuwe ziektes dreigen als de overheid de balans tussen mens en dier, tussen veehouderij en gezondheid, niet beter in balans brengt. ,,We hebben gewoon te veel dieren en dat heeft effect op onze gezondheid

De SP er Martijn Tonies gaf aan hoe lastig het is voor de politiek om het probleem te bestrijden. Hij zit in zijn maag met beleid van de provincie, die een bouwstop afkondigde voor nieuwe geitenstallen maar wel toestaat dat boeren in bestaande gebouwen meer dieren houden. SP Tweede Kamerlid Frank Futselaars wil de provincie deze macht wel graag geven en kondigde aan dat hij met een wetsvoorstel komt. Dat was het nieuws van de avond.

U bent hier