h

Driekwart van gebruikers tegen verplaatsing bibliotheek

2 december 2017

Driekwart van gebruikers tegen verplaatsing bibliotheek

zo Blijkt uit enquête onder gebruikers

Uit de SP-enquête van de afgelopen maanden onder 216 gebruikers van de bibliotheek werd duidelijk dat 75% van hen een verplaatsing van de bibliotheek afwijst. Mocht door de verplaatsing de huurprijs sterk omhoog gaan, dan stijgt dit percentage zelfs naar 87%. De verhuizingsplannen van het College van VDG, CDA en VVD kunnen vooralsnog op weinig draagvlak rekenen.

De gebruikers zijn zeer tevreden over de huidige locatie en het functioneren van de bibliotheek. Ook de goede mogelijkheden om te parkeren worden veel genoemd. Dat verplaatsing naar de locatie van het V & D pand geldverspilling is, is een veel gehoorde opmerking.

De verplaatsing van de bibliotheek wordt gebruikt om de levendigheid van het centrum te verbeteren. Het is echter de vraag of deze “kruisbestuiving” gaat werken. Bibliotheek gebruikers zeggen: “Biebmensen zijn geen winkelend publiek en met een tas vol boeken ga je niet winkelen.”

Jan Zoll fractievoorzitter SP: “Gezien de grote weerstand tegen de verplaatsing van de bibliotheek tegen hoge kosten is het raadzaam het scenario te onderzoeken en uit te werken waarbij de bibliotheek niet wordt verplaatst maar verbeterd. Dit kan op veel meer draagvlak rekenen onder de bevolking en de gebruikers van de bibliotheek.”

Een onopgelost vraagstuk is tevens de beschikbare ruimte voor de bibliotheek op de mogelijke nieuwe locatie. In de tot nu toe bekende plannen gaat de ruimte voor de bibliotheek terug van 540 vierkante meter naar 320 vierkante meter. Een afname van bijna 40%!  De bibliotheek gaat dus veel meer huur betalen voor veel minder ruimte. En zal dit niet ten koste gaan van de grootte van de collectie?

Ook is het de vraag waar de administratie van de Noord Oost Brabantse Bibliotheken die ook in de Osse bibliotheek is gevestigd, naar toe moet als de beschikbare ruimte zo drastisch wordt verminderd. En het Stadsarchief? Zij zijn notabene al twee keer verhuisd in korte tijd. Hoeveel  ruimte is er nog straks voor hen?

Dan ligt er ook een forse huurverhoging in het verschiet. En dat terwijl de bibliotheek de afgelopen jaren al 16% heeft moeten bezuinigen. Hierdoor komt de kwaliteit van de dienstverlening en service sterk onder druk te staan. En wat betekent dit voor de nevenvestigingen?

Bekijk de uitslag van onze enquête in de bijlage.

Zie ook:

U bent hier