h

SP wil beter fietspad langs de Kennedybaan

14 november 2017

SP wil beter fietspad langs de Kennedybaan

Foto: SP

De Kennedybaan is de navelstreng tussen Oss, Lith en Lithoijen. Een paar jaar geleden is deze weg door de provincie opgeknapt. De rijbaan ligt er prima bij. Voor de fietsers is toen niets gedaan. Daarom heeft de gemeenteraad in 2014 op initiatief van de SP de wethouder opgeroepen om met de provincie te overleggen over verbetering van het fietspad.  Helaas is er drie jaar later nog steeds niets gebeurd.

Reeds in 2011 constateerde de provincie dat de fietspaden langs de Kennedybaan te smal waren en niet aan de eisen der tijd voldeden. Toenmalig VVD-wethouder De Bruijn heeft toen de kans laten liggen om verbetering van het fietspad mee te nemen bij het groot onderhoud van de weg.

Anno 2017 is er nog steeds niets gebeurd. De fietspaden zijn smal, onverlicht en hebben gevaarlijke randen. De SP vindt dat wethouder Wagemakers meer moet doen dan zeggen dat het fietspad pas in 2022 aan de beurt is en dat hij er niet over gaat. Wanneer er nú iets moet gebeuren in het belang van de inwoners van Lith en Lithoijen, dan is het onzin om nog vijf jaar te wachten omdat dat ooit op een planningslijstje zo is opgeschreven. Reden voor de SP om op 9 november opnieuw een motie in te dienen. Deze kreeg de steun van alle partijen behalve VDG en VVD.

Nu maar afwachten of wethouder Wagemakers de belangen van de fietsers uit Lith en Lithoijen wél goed voor het voetlicht weet te brengen bij het provinciebestuur. Hij heeft nog tot 21 maart 2018 de tijd. Want dan zijn er verkiezingen.

U bent hier