h

Een groot politiek talent is heengegaan

20 november 2017

Een groot politiek talent is heengegaan

Foto: SP

Er gaapt een grote leegte. Hij was er altijd, maar Paul Peters is niet meer. We wisten dat het komen zou, maar kunnen het eigenlijk niet bevatten. 

Ongeveer drie jaar geleden al vertelde hij ons het slechte nieuws van zijn ongeneeslijke ziekte. Onvoorstelbaar hoe hij zich een weg baande door deze tegenslag. En al helemaal toen het bericht kwam dat zijn echtgenote Elly hetzelfde noodlot trof. Zij is vorig jaar overleden. Hoeveel verdriet kan een mens verdragen? Paul gaf het een plaats en zette zijn strijd voor een betere samenleving voort.

De SP-bus bleef door Oss rijden. En dan wist je dat Paul op pad was. Op pad voor zijn SP waarin hij een ongelooflijk belangrijke rol heeft gespeeld. Paul maakte in Oss het gezicht van de SP. Als fotograaf, als redacteur van SP nieuws en tal van actie- en verkiezingskranten. Maar vooral ook als organisator en mede initiatiefnemer van vele SP activiteiten zoals de hardloopwedstrijd de Tribuneloop  door het centrum van Oss (35x), cultuurspektakel Het Vierde Beeld  bij de Grote Kerk (18X), maar liefst 20 Mandela festivals, 18 jaar politiek café Zout en vele Elckerlyc Festivals. Steeds maar weer grenzen verleggen om Ossenaren bij hun stad te betrekken. 

De manier waarop hij dat deed was bijzonder. Alles van A tot Z doordacht, oog voor de grote lijnen, maar ook voor de kleinste details. Niets mocht er haperen, niets werd aan het toeval overgelaten. Altijd zijn afspraken nakomen en iedereen in zijn waarde laten. 

Paul had maar weinig woorden nodig om zijn medewerkers te enthousiasmeren om van alweer een SP initiatief een succes te maken. Waar in de evenementenwereld gewerkt wordt met vuistdikke draaiboeken had Paul aan een A4tje voldoende. Het zat in zijn hoofd en een knikje of een paar woorden waren voldoende om ieder zijn werk te laten doen. En na het succes, was er ruimte voor een biertje en veel humor. 

Paul was een trouwe Osse SP'er van het eerste uur. Al vóór de oprichting van de SP, inmiddels 45 jaar geleden, was de scholier Paul Peters actief als rooie rakker. Toen nog zeer tegen de zin van zijn vader, beter bekend als “Loepekijker”. Hij behoorde tot de eerste ‘jongens van Peperstraat 7’; het honk waar de startende SP gevestigd werd. Aan tal van acties in buurten en bedrijven nam hij deel en belandde al snel in het bestuur, eerst als organisatiesecretaris en later als voorzitter. Maar liefst 28 jaar vertegenwoordigde Paul de SP ook in de gemeenteraad, waarvan de laatste periode als fractievoorzitter. Waar heeft hij de inspiratie en energie vandaan gehaald? Eigenlijk niet te vatten dat dit allemaal in een  mensenleven heeft plaatsgevonden. Een leven dat na 62 jaar veel te vroeg beëindigd is. 

Wij, de Osse gemeenschap, zijn Paul veel dank verschuldigd. Op ons rust de dure plicht om zijn werk voort te zetten, geïnspireerd door zijn optimisme, geestdrift en vakmanschap. 

Lieve Eva, Rick , Dave en Lisa: wij wensen jullie heel veel sterkte toe bij het verwerken van het ongelooflijke leed dat jullie is overkomen met het verlies van jullie (schoon)ouders. Eva en Rick, jullie zijn gezegend met veel van de talenten van jullie ouders. Dat zal jullie deze tijd en ook in de toekomst ongetwijfeld tot grote steun zijn.

Jules Iding, Mari Anne Marijnissen, Wim van Dorst

U bent hier