h

Berchs Heem en TV Berghem

27 november 2017

Berchs Heem en TV Berghem

Twee gerenommeerde Bergse verenigingen staan binnenkort op straat. Het voormalige klooster waarin ze nu nog zitten is verkocht en moet binnenkort worden ontruimd. Het zijn verenigingen die een permanente ruimte nodig hebben. Ze kunnen dus niet zomaar in een zaaltje van de Berchplaets worden ondergebracht. Gelukkig komt volgend jaar de kantine van Berghem Sport beschikbaar. Helaas heeft het gemeentebestuur van Oss bepaald dat deze kantine moet worden gesloopt zodra de nieuwe kantine klaar is.

Berchs Heem en TV Berghem zouden dolblij zijn met dit gebouw. Het staat straks in een uithoek van het sportveld en heeft een eigen ingang vanaf de Osseweg. En het kan eenvoudig worden afgescheiden van het sportcomplex. Kortom, een ideale plek waar ze niemand is de weg zitten en nog jarenlang hun activiteiten kunnen voortzetten. Temeer omdat de kantine van Berghem Sport nog niet zo lang geleden is gerenoveerd en bouwkundig in uitstekende staat verkeert.
 
De SP vindt het jammer wanneer dit gebouw wordt gesloopt, terwijl tegelijkertijd verenigingen op straat staan. Daarom heeft SP raadslid Adrie Geerts  een aantal vragen gesteld aan het gemeentebestuur van Oss.

Op 6 juli heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Zone Oss-Berghem 2017 vastgesteld en is de kantine van Berghem Sport wegbestemd. Het is de bedoeling dat deze kantine wordt gesloopt. Omdat de kantine straks in een uithoek van het sportveld ligt, zelfstandig ontsloten kan worden en bouwkundig in uitstekende staat is, zou deze kantine heel goed gebruikt kunnen worden als heemkamer voor heemkundevereniging Berchs Heem en als studio voor TV Berghem. Deze verenigingen zitten nu nog in het oude klooster, maar moeten daar binnenkort uit. Tot nu toe is het Berchs Heem en TV Berghem niet gelukt een bruikbaar onderkomen te vinden. Beide verenigingen zouden dolblij zijn met de huidige kantine van Berghem Sport.

Om een beeld te krijgen van de mogelijkheden stellen wij u de volgende vragen:

  1. Bent u het eens met de SP dat Berchs Heem en TV Berghem belangrijke maatschappelijke meerwaarde hebben voor de Bergse gemeenschap?
  2. Bent u het eens met de SP dat deze twee verenigingen vanwege hun uitgebreide collectie respectievelijk hun apparatuur een zelfstandige en veilige ruimte nodig hebben?
  3. Bent u het eens met de SP dat het kapitaalsvernietiging is wanneer een recent gerenoveerd gebouw wordt gesloopt en dat dit steekt bij verenigingen die hun onderkomen kwijt zijn en op straat staan?
  4. Bent u bereid om met Berghem Sport, Berchs Heem en TV Berghem in gesprek te gaan om te bezien of een overdracht van de kantine haalbaar is, waarbij de voormalige kantine wordt ontsloten op de Osseweg en volledig wordt afgescheiden van het sportveld?
  5. Bent u het eens met de SP dat op deze manier een permanent, hoogwaardig onderkomen voor deze twee verenigingen kan worden gerealiseerd?

De SP realiseert zich dat een wijziging van het bestemmingsplan nodig is wanneer de kantine van Berghem Sport een nieuwe functie krijgt. De SP is bereid om daartoe, liefst samen met andere politieke partijen, een voorstel in te dienen in de gemeenteraad. 

U bent hier