h

Zorggroep t Zicht: zorgen van de wethouder zijn terecht

26 oktober 2017

Zorggroep t Zicht: zorgen van de wethouder zijn terecht

De wethouder geeft aan dat de signalen van de laatste week de zorgen over Zorggroep  ‘t Zicht vergroten. Als SP kunnen wij dat beamen want ook wij hebben de afgelopen week n.a.v. het door ons uitgegeven rapport veel reacties gehad. Reacties van ouders die hun verhaal graag willen doen en van ex medewerkers die ons verhaal bevestigen. Tevens geeft men aan dat het zeker ook signalen zijn vanuit de huidige situatie en niet, zoals de reactie van t 'Zicht steeds aangeeft , “aanloop en startperikelen”.

De SP staat open voor  mensen die ons benaderen en zal de informatie toetsen en  t.z.t toevoegen aan het rapport. We zijn pas gerust gesteld als mensen die goede zorg verdienen die ook krijgen.

Wethouder v d Ven schrijft in haar brief:

“ We verzamelen feitelijke informatie over de kwaliteit van de zorg en de rechtmatige inzet van middelen bij Zorggroep ’t Zicht. De rapporten van de inspecties en toezicht Wmo geven ons nog meer informatie. Zodra deze voor ons beschikbaar zijn maken we een integrale analyse.
We nemen de signalen die binnen komen via de inkoop Wmo, bij de raadgever sociaal domein en uit het rapport van de SP zeer serieus. Goede zorg voor onze inwoners staat voorop.”

Daar zal  de SP de wehouder aan houden!

Lees hier het artikel van het Brabants Dagblad

U bent hier