h

SP wil geen uitbreiding geitenhouderij Herpen

17 september 2017

SP wil geen uitbreiding geitenhouderij Herpen

Foto: SP

De Provincie Noord-Brabant heeft afgelopen juli besloten dat er geen nieuwe geitenstallen gebouwd mogen worden. Vandaag komt de GGD met een advies om geen woningen binnen een straal van 2 kilometer om een geitenhouderij te hebben, omdat de oorzaak van gezondheidsrisico's te onduidelijk zijn. In Herpen wil een geitenhouderij ondanks deze adviezen en besluiten fors gaan uitbreiden. De SP stelt hier vragen over.

Net zoals veel omwonenden maakt de SP zich zorgen om de gezondheidsrisico's rond veehouderijen. Recente rapporten van de RIVM zijn niet positief, zo zijn er rondom geitenhouderijen meer longproblemen. Al eerder stelden we vragen over de voorgenomen forse uitbreiding van een geitenhouderij aan de Wooijstraat in Herpen: deze ondernemer wil het aantal dieren gaan verdubbelen.

De Provincie Noord-Brabant neemt duidelijk stelling: geen nieuwe geitenenstallen totdat duidelijk is hoe het precies zit met de risico's en hoe problemen voorkomen kunnen worden.

In Herpen ligt deze kwestie gevoelig. De SP vindt het logisch om voorlopig niet uit te breiden, maar nieuwe onderzoeken af te wachten, om zo de omwonenden te beschermen tegen gezondheidsrisico's. We vragen het college om de vergunningsaanvraag stil te leggen tot de resultaten van nieuw onderzoek bekend zijn.

Hieronder de vragen die raadslid Martijn Tonies gesteld heeft aan het college:

Geacht college van B&W, 

Al jaren uit de SP haar zorgen over de gevolgen van de intensieve veehouderij voor het milieu en de volksgezondheid. Keer op keer komen er nieuwe onderzoeken die wijzen op de gevaren voor omwonenden en nadelige gevolgen voor de omgeving. Landelijke wetgeving loopt altijd achter de feiten aan en geregeld komt de GGD met adviezen, soms voorlopig uit afwachting van resultaten van nieuwe onderzoeken, soms vooruitlopend op wetgeving die omwonenden zal beschermen tegen risico's.

In Herpen bevindt zich een geitenhouder die ondanks de Q-koorts en ondanks nieuwe berichten over gezondheidsrisico's toch wil gaan uitbreiden.1 Volgens de ondernemer heeft het eerder genomen provinciale besluit2 om geen nieuwe stallen meer toe te staan op zijn uitbreiding geen invloed, omdat er geen nieuwe gebouwen bijkomen.

Afgelopen woensdag praatte deze geitenhouder met buurtbewoners over zijn groeiplannen.3 Het totale aantal dieren zal gaan verdubbelen. Dat dit in Herpen gevoelig ligt, zal niemand verbazen.

1. Deelt het college de mening van de SP dat het feitelijk niet veel uitmaakt of een enorme toename van dieren in bestaande stallen of nieuwe stallen komt, als het gaat over de risico's voor de volksgezondheid? Zo ja, is het college dan van mening dat logischerwijze het provinciale besluit, het 'op slot staan', ook moet gelden voor een enorme toename van dieren? Zo nee, waarom niet?

In november 2016 stelde de SP reeds vragen over de uitbreiding van deze geitenhouderij en hoe bestaande GGD adviezen zich verhielden tot gemeentelijke medewerking tot vergunningverlening. Beantwoording volgde uiteindelijk in maart 2017. Hierin werd genoemd dat desbetreffende ondernemer de vergunningsaanvraag heeft ingetrokken, maar dat er wel werd gewerkt aan een nieuwe aanvraag 'omgevingsvergunning milieu'.

Vandaag berichtte het Brabants Dagblad4 dat de GGD komt met een nieuw, voorlopig, advies naar aanleiding van een rapport van de RIVM: geen bewoning in een straal van twee kilometer rondom een geitenhouderij. De GGD noemt dit een 'kritische afstand'. De GGD stelt dat er eerst meer duidelijkheid moet komen voordat nieuwe vergunningen voor geitenhouderijen verleend moeten worden ivm gezondheidsrisico's voor omwonenden.

2. Wat betekent het nieuwste GGD advies mbt bewoning rond een geitenhouderij als het gaat over de vergunningsaanvraag van deze geitenhouderij? Gaat het college er alles aan doen om te waken over de gezondheid van omwonenden en is ze bereid om de aanvraag, al dan niet in overleg, stil te te leggen totdat onderzoek meer duidelijk maakt?

U bent hier