h

SP bezorgd over Jeugdzorg in Oss

23 september 2017

SP bezorgd over Jeugdzorg in Oss

Foto: SP

De NOS en Binnenlands Bestuur hebben een onderzoek gedaan bij ruim 300 gemeenten met de vraag welk budget nog beschikbaar is voor de Jeugdzorg in 2017.

Veel gemeenten blijken nu al een tekort te hebben of gaan dat in de laatste maanden van dit jaar krijgen. Op dit moment geeft men ook aan dat de Jeugdzorg vragen complexer worden en dat er veel zorg nodig is.

De SP heeft aan de gemeente daarom vragen gesteld om te onderzoeken hoe de zaken er in Oss voor staan.

Uit dit onderzoek blijkt dat veel gemeenten een tekort hebben voor Jeugdzorg.

Daarnaast is er de constatering dat de zorgvraag voor Jeugdzorg nog steeds toeneemt. En ook wordt geconcludeerd dat de Jeugdzorg vragen steeds complexer worden.

De SP stelt daarom de volgende vragen aan het College.

  1. Heeft de gemeente Oss meegedaan aan het onderzoek van NOS en Binnenlands Bestuur?
  2. Zo niet, kunt u aangeven waarom U niet aan dit onderzoek hebt meegedaan?
  3. Heeft of krijgt de gemeente Oss ook te weinig budget voor Jeugdzorg in 2017?
  4. Kunt U een nauwkeurige analyse geven hoe het tekort is ontstaan?
  5. Hoe kunt u voorkomen dat er in 2018 ook een tekort ontstaat?
  6. Als u een tekort hebt, uit welke middelen financiert u de zorgvraag voor Jeugdzorg op dit moment?
  7. Ervaart u ook dat de zorgvragen voor Jeugdzorg complexer worden?
  8. Wat gaat u daar aan doen?
  9. Kunt u garanderen dat in Oss alle kinderen die Jeugdzorg nodig hebben deze ook tijdig en van goede kwaliteit kunnen krijgen? Zo neen, welke stappen gaat u ondernemen om dit wel te realiseren? 

U bent hier